Formuláře

TISKOPISY KE STAŽENÍ PRO NOVÉ ZÁJEMCE

 

FORMULÁŘE K ZÁPISU SI PROSÍM VYTISKNĚTE OBOUSTRANNĚ

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

 

EVIDENČNÍ LIST

 

Zájemci o individuální vzdělávání vytiskněte si formulář zde:

 

OZNÁMENÍ O INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

 

*******************************************

 

Informace pro rodiče

 

Co by dítě mělo zvládat před nástupem do MŠ

 

Deset dobrých rad před nástupem do MŠ

 

Desatero dobrých rad před nástupem do ZŠ