PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

- Z D E -

 

*****************************************************************************

16. 6. 2017

 

 

P O Z O R

Změna v úhradách od 1. 7. 2017

 

Od 1. 7. 2017 bude z provozních důvodů pokladna pro přijímání hotovosti zrušena. Výjimečně budeme manipulovat s hotovostí pouze při pořizování čipů a to v době od 7.00 do 9.00 hod.

 

Uhradit stravu a „školné“ bude možné pouze bezhotovostně bankovním převodem nebo

poštovní poukázkou.

 

Doporučujeme všem zájemcům o školní stravování v základní škole v Brušperku, aby si zakoupili identifikační čipy a vyzvedli si přihlášku ke stravování v pokladně MŠ ještě v průběhu měsíce ČERVNA v době od 7.00 do 9.00 hodiny, případně v domluvenou dobu.

 

Informace k platbám poskytneme na sj.brusperk@email.cz nebo na tel. 775 886 852.


Vítězslava Karasová
Ředitelka mateřské školy

 

********************************************************************************

 

 

OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ ZA NEPŘÍTOMNÉ ŽÁKY SE VYDÁVAJÍ V DOBĚ OD 11.45 DO 12.00

HOD. V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VCHODEM OD VÝDEJNY (ZE STRANY OD RESTAURACE NA LETNÉ).

 

 

***********************************************************************
 

 

Informace ze školní jídelny

Stravování dětí a žáků v době jejich nepřítomnosti ve škole s platností od 1. 1. 2015 a změna čísla bankovního účtu školní jídelny

Ve smyslu §4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a dle školského zákona č. 561/2004 §119 má strávník nárok na dotovanou stravu pouze je-li přítomen ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Zakoupenou stravu na následující dny nepřítomnosti je nutné si odhlásit (do 13.00 hod pracovní den předem) ve školní jídelně. V případě, že stravu neodhlásíte, bude školní jídelna na základě sledování absence dítěte nebo žáka ve škole nucena doúčtovávat všechny ostatní náklady za tyto dny, které činí na jeden oběd
30,- Kč. Zároveň však je možné si tuto stravu odnést v jídlonosiči (za plnou cenu).


Vedení školy a školní jídelny apeluje tímto na rodiče, ať si nepřítomnost dětí ve škole pečlivě hlídají. Tím pomohou předcházet nepříjemnostem, které se mohou při placení nedoplatků vyskytnout.

 

Možnosti odhlašování: e-mailem na sj.brusperk@email.cz, telefonicky 775 886 852, 597 457 215, internetovým přihlášením, terminálem.


Soňa Vojtková
Vedoucí školní jídelny

******************************************************************************

 

                                                      Ceny obědů od 1. 9. 2016

 

                                                  I. žáci 7-10 let................21,-- Kč

                                                 II. žáci 11-14 let..............24,-- Kč

                                                III. žáci 15 a více let.........27,-- Kč

 

                      u strávníků, kteří platí zálohově účtem je měsíční zálohová částka:

                                                     I. žáci 7-10 let ........... .420,-- Kč

                                                    II. žáci 11-14 let............480,-- Kč

                                                   III. žáci 15 a více let.......540,-- Kč

 

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY: 1016061275/6100

VARIABILNÍ SYMBOL ŽÁKA: SDĚLÍME OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY

SPECIFICKÝ SYMBOL: 10

********************************************************************************

                  

 

- přihláška ke stravování v ZŠ - PDF-

 

 

 

********************************************************************************

 

PRODEJ ČIPŮ :

 

U VEDOUCÍ ŠJ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V DOBĚ OD 7.00 DO 9.00 HOD.

( KROMĚ DNŮ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN, ŘEDITELSKÉHO VOLNA APOD. )

 

 

**********************************************************************************

                                                                                                                                    10. 11. 2015

NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY 2015

-ZDE-