INFORMACE K VÝDEJI OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ

 

PO DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ U VÝDEJNY JÍDEL BUDE VÝDEJ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ

 

UMOŽNĚN V JÍDELNĚ ZŠ. VSTUP HLAVNÍM VCHODEM. PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ DOBY

 

VÝDEJE OD 11.45 DO 12.00 HOD.

 

=======================================================================

 

 

Vážení rodiče,


z důvodu soustavného zdražování cen potravin dojde od 1. 1. 2018 ke zvýšení cen stravného pro všechny kategorie stravovaných ve školní jídelně.


Ceny od 1. 1. 2018:

 

Děti MŠ do 6 let celodenní strava.....35,- Kč
Děti MŠ 7 let celodenní strava..........37,- Kč


MŠ děti do 6 let polodenní strava.....27,- Kč
MŠ děti 7 let polodenní strava..........29,- Kč


Žáci 7-10 let..................23,- Kč
Žáci 11-14 let................26,- Kč
Žáci 15 a více let...........33,- Kč


Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. V praxi to znamená, že např. v příslušném školním roce žák dosáhne 11 let věku - finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 11 až 14 let. Školní rok se považuje od 1. 9. do 31. 8.


Od ledna 2018 si, prosím, zvyšte zálohové částky u trvalých příkazů:


MŠ děti do 6 let celodenní strava.......700,- Kč
MŠ děti 7 let celodenní strava............740,- Kč


MŠ děti do 6 let polodenní strava.......540,- Kč
MŠ děti 7 let polodenní strava............580,- Kč


Žáci 7-10 let.................460,- Kč
Žáci 11-14 let...............520,- Kč
Žáci 15 a více let..........660,- Kč


Připomínáme rodičům, že dítě (žák) má dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování nárok na dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti (nemoci) ve škole. Další dny nepřítomnosti je nutno si odhlásit jinak budou doúčtovány za neodhlášené dny i ostatní náklady tj. nově +32,- Kč. Odhlašovat stravu můžete do 13.00 hod. pracovní den předem telefonicky 775 886 852, 597 457 215, internetem, terminálem v ZŠ, e-mailem.


Kamila Kostková, ředitelka MŠ

 

=========================================================================

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

- Z D E -

 

*****************************************************************************

16. 6. 2017

 

 

P O Z O R

Změna v úhradách od 1. 7. 2017

 

Od 1. 7. 2017 bude z provozních důvodů pokladna pro přijímání hotovosti zrušena. Výjimečně budeme manipulovat s hotovostí pouze při pořizování čipů a to v době od 7.00 do 9.00 hod.

 

Uhradit stravu a „školné“ bude možné pouze bezhotovostně bankovním převodem nebo

poštovní poukázkou.

 

Doporučujeme všem zájemcům o školní stravování v základní škole v Brušperku, aby si zakoupili identifikační čipy a vyzvedli si přihlášku ke stravování v pokladně MŠ ještě v průběhu měsíce ČERVNA v době od 7.00 do 9.00 hodiny, případně v domluvenou dobu.

 

Informace k platbám poskytneme na sj.brusperk@email.cz nebo na tel. 775 886 852.


Vítězslava Karasová
Ředitelka mateřské školy

 

********************************************************************************

 

 

OBĚDY DO JÍDLONOSIČŮ ZA NEPŘÍTOMNÉ ŽÁKY SE VYDÁVAJÍ V DOBĚ OD 11.45 DO 12.00

HOD. V ZÁKLADNÍ ŠKOLE VCHODEM OD VÝDEJNY (ZE STRANY OD RESTAURACE NA LETNÉ).

 

 

***********************************************************************
 

 

Informace ze školní jídelny

Stravování dětí a žáků v době jejich nepřítomnosti ve škole s platností od 1. 1. 2015

Ve smyslu §4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a dle školského zákona č. 561/2004 §119 má strávník nárok na dotovanou stravu pouze je-li přítomen ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Zakoupenou stravu na následující dny nepřítomnosti je nutné si odhlásit (do 13.00 hod pracovní den předem) ve školní jídelně. V případě, že stravu neodhlásíte, bude školní jídelna na základě sledování absence dítěte nebo žáka ve škole nucena doúčtovávat všechny ostatní náklady za tyto dny, které činí na jeden oběd
32,- Kč. Zároveň však je možné si tuto stravu odnést v jídlonosiči (za plnou cenu).


Vedení školy a školní jídelny apeluje tímto na rodiče, ať si nepřítomnost dětí ve škole pečlivě hlídají. Tím pomohou předcházet nepříjemnostem, které se mohou při placení nedoplatků vyskytnout.

 

Možnosti odhlašování: e-mailem na sj.brusperk@email.cz, telefonicky 775 886 852, 597 457 215, internetovým přihlášením, terminálem.


Soňa Vojtková
Vedoucí školní jídelny

******************************************************************************

 

                                                      Ceny obědů od 1. 1. 2018

 

                                                  I. žáci 7-10 let................23,-- Kč

                                                 II. žáci 11-14 let..............26,-- Kč

                                                III. žáci 15 a více let.........33,-- Kč

 

                    bezhotovostní měsíční zálohová částka:

                                                     I. žáci 7-10 let ........... .460,-- Kč

                                                    II. žáci 11-14 let............520,-- Kč

                                                   III. žáci 15 a více let.......660,-- Kč

 

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY: 1016061275/6100

VARIABILNÍ SYMBOL ŽÁKA: SDĚLÍME OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY

SPECIFICKÝ SYMBOL: 10

********************************************************************************

                  

 

- přihláška ke stravování v ZŠ - PDF-

 

 

 

********************************************************************************

 

PRODEJ ČIPŮ :

 

U VEDOUCÍ ŠJ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V DOBĚ OD 7.00 DO 9.00 HOD.

( KROMĚ DNŮ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN, ŘEDITELSKÉHO VOLNA APOD. )

 

 

**********************************************************************************

                                                                                                                                    10. 11. 2015

NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY 2015

-ZDE-