Informace pro rodiče

med_1114641801-11

   Úhrada stravného

                                                                           

            bezhotovostní platba bankovním převodem                     

 

  Termín úhrady

                     Plátce si zajistí u své banky trvalý příkaz zálohové částky s

                     dobou splatnosti  v období mezi 15. - 20. dnem

                     v předcházejícím měsíci. Variabilní symbol Vám sdělí vedoucí

                     školního stravování.

                     Dojde-li během roku ke změně účtu plátce, nahlaste změnu

                     včas vedoucí ŠJ, aby se předešlo nesprávnému přiřazení platby

                     strávníkovi.

 

                     Vyúčtování stravného probíhá po ukončení školního roku v měsíci

                     srpnu, nejpozději do 31.8. (případně po dohodě i jinak).

 

  Údaje pro bezhotovostní platbu

                     č.ú. 1016061275/6100

                     variabilní symbol: sdělíme

                     specifický symbol: 10

                     zálohová částka: celodenní……620.-Kč

                                               polodenní…….480,-Kč

 

  Cena stravného

                                                                  Strávníci 3-6 let            Strávníci 7-10 let   

                     Přesnídávka                                    9,-                              9,-

                     Oběd                                             15,-                            17,-

                     Svačina                                           7,-                               7,-

                     Celkem:                                        31,-                            33,-

 

                     Celkem nedotovaná strava          61,-                            63,-

                     ( 2. a další dny neodhlášené nepřítomnosti)

 

  Odhlašování

   Odhlašování probíhá nejpozději pracovní den předem do 13. hodiny. Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze prví den nemoci. Rodič si může oběd vyzvednout do čistého jídlonosiče v době od 11.15 – 11.30 hod. v kuchyni MŠ (vchod od ředitelny). Na odloučeném pracovišti K Náměstí 261 se oběd vyzvedává v době od 11.00 - 11.15 hod. Další dny nepřítomnosti dítěte musí rodič stravu odhlásit. Pokud tak neučiní nemá nárok na stravu a první den strava propadá bez náhrady! Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a pokud strava nebude odhlášena, rodič si ji smí vyzvednout, ale bude účtována v plné výši.

 

   Upozornění: Každá změna docházky je možná pouze od následujícího měsíce.

 

CELÉ ZNĚNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU NAJDETE V SEKCI "PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JIDELNY MŠ"

********************************************************************************

 

    Kontaktní osoba: S. Vojtková, vedoucí školního stravování

 

odhlašování:

                         telefon: 775 886 852, 597 457 215

                         e-mail: sj.brusperk@email.cz