J Í D E L N Í    L Í S T E K

 

19. 2. - 23. 2.

 

+ seznam alergenů - zde-

 

 

 

Vážení rodiče,


z důvodu soustavného zdražování cen potravin dojde od 1. 1. 2018 ke zvýšení cen stravného pro všechny kategorie stravovaných ve školní jídelně.


Ceny od 1. 1. 2018:

 


Žáci 7-10 let..................23,- Kč
Žáci 11-14 let................26,- Kč
Žáci 15 a více let...........33,- Kč

 

Zaměstnanci.................33,- Kč


Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. V praxi to znamená, že např. v příslušném školním roce žák dosáhne 11 let věku - finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 11 až 14 let. Školní rok se považuje od 1. 9. do 31. 8.


Od ledna 2018 si, prosím, zvyšte zálohové částky u trvalých příkazů:

 


Žáci 7-10 let.................460,- Kč
Žáci 11-14 let...............520,- Kč
Žáci 15 a více let..........660,- Kč

 

Zaměstnanci..................660,- Kč


Připomínáme rodičům, že dítě (žák) má dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování nárok na dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti (nemoci) ve škole. Další dny nepřítomnosti je nutno si odhlásit jinak budou doúčtovány za neodhlášené dny i ostatní náklady tj. nově +32,- Kč. Odhlašovat stravu můžete do 13.00 hod. pracovní den předem telefonicky 775 886 852, 597 457 215, internetem, terminálem v ZŠ, e-mailem.


Kamila Kostková, ředitelka MŠ

 

 

===============================================================

 

 

HMOTNOST PORCÍ PRO ZŠ

 

 

 

POLÉVKA                                                  300 ml (dospělý)

(koeficient přepočtu 0,7 – 7-10 let, 0,8 11-14 let, 1 15 a více let)

 

MASO (v syrovém stavu)

 

       VEPŘOVÉ , HOVĚZÍ               7 – 10 let                70 g
                                                    11 – 14 let                80 g
                                                  15 – více let              100 g
                                                        

 

       DRŮBEŽÍ                                7 – 10 let                 80 g
                                                    11 – 14 let                 90 g
                                                  15 – více let              110 g
                                                  


       RYBY                                       7 – 10 let              100 g
                                                     11 – 14 let              100 g
                                                   15 – více let              150 g
                                                     

 

      SEKANÉ                                   7 – 10 let                 60 g
                                                     11 – 14 let                70 g
                                                   15 – více let                90 g
                                                      

 

HMOTNOSTNÍ ÚBYTKY VZNIKLÉ TEPELNOU ÚPRAVOU ČINÍ 35 – 45%

 

HOTOVÁ PORCE PŘÍLOHY:


                                                  7 – 10 let         11-14 let        15 a více let     


VAŘ. BRAMBORY                      130 g               200 g               250 g               
BRAMBOROVÁ KAŠE                 150 g               200 g               250 g               
RÝŽE                                          110 g               130 g               160 g               
TĚSTOVINY                               140 g               160 g               200 g               
ŠPAGETY                                   175 g               200 g               250 g               
HOUSKOVÝ KNEDLÍK               110 g               130 g               160 g               
BRAMBOROVÝ KNEDLÍK           140 g               160 g               200 g               

 

OSTATNÍ:

 

LUŠTĚNINY                               210 g               240 g               300 g               

HOTOVÁ OMÁČKA                                                                                                150 ml
ŠŤÁVA                                                                                                          50 – 120 ml
(koeficient přepočtu 0,7 – 7-10 let, 0,8 11-14 let, 1 15 a více let)

 

NÁPOJ 1,5 – 2 dl
 

 

 

================================================================

 

 

 

Z A J Í M A V O S T I   Z E  S V Ě T A   Š K O L N Í H O   S T R A V O V Á N Í

   Z  P O H L E D U    O D B O R N Í K Ů

 

 

1 . ČLÁNEK K PROBLEMATICE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

 

2.  " LUŠTĚNINOVÉ POKRMY VČERA A DNES "