A K T U Á L N Í     I N F O R M A C E


ŹÁKŮM 7. TŘÍD, KTEŘÍ SE ZÚČASTNÍ LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU OD 16. 1. DO 20. 1. 2017

BUDOU OBĚDY ZRUŠENY HROMADNĚ ŠKOLOU.


=============================================================
                                                        

J Í D E L N Í    L Í S T E K

 

16. 1. - 20. 1.

 

23. 1. - 27. 1.

 

 

+ seznam alergenů - zde-

 

 

************************************************************


Ú H R A D A   S T R A V Y   N A M Ě S Í C  Ú N O R:


      PONDĚLÍ  30. LEDNA OD 6.45 DO 14.30 hod.

 

           ÚTERÝ  31. LEDNA OD 6.45 DO 14.30 hod.


V  P O K L A D N Ě  M A T E Ř S K É   Š K O L Y

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z A J Í M A V O S T I   Z E  S V Ě T A   Š K O L N Í H O   S T R A V O V Á N Í

   Z  P O H L E D U    O D B O R N Í K Ů

 

 

1 . ČLÁNEK K PROBLEMATICE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

 

2.  " LUŠTĚNINOVÉ POKRMY VČERA A DNES "