J Í D E L N Í    L Í S T E K

 

26. 9. - 30. 9.

 

3. 10. - 7. 10.

 

 

 

 

+ seznam alergenů - zde-

 

 

************************************************************


Ú H R A D A   S T R A V Y   N A M Ě S Í C   Ř Í J E N:


       ČTVRTEK  29. ZÁŘÍ OD 6.45 DO 14.30 hod.

 

          PÁTEK  30. ZÁŘÍ OD 7.00 DO 14.30 hod.


V  P O K L A D N Ě  M A T E Ř S K É   Š K O L Y

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z A J Í M A V O S T I   Z E  S V Ě T A   Š K O L N Í H O   S T R A V O V Á N Í

   Z  P O H L E D U    O D B O R N Í K Ů

 

 

1 . ČLÁNEK K PROBLEMATICE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

 

2.  " LUŠTĚNINOVÉ POKRMY VČERA A DNES "