J Í D E L N Í    L Í S T E K

 

13. 2. - 17. 2.

 

20. 2. - 24. 2.

 

 

+ seznam alergenů - zde-

 

 

************************************************************


Ú H R A D A   S T R A V Y   N A M Ě S Í C  B Ř E Z E N:


      PONDĚLÍ  27. ÚNORA OD 6.45 DO 14.30 hod.

 

           ÚTERÝ  28. ÚNORA OD 6.45 DO 14.30 hod.


V  P O K L A D N Ě  M A T E Ř S K É   Š K O L Y

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z A J Í M A V O S T I   Z E  S V Ě T A   Š K O L N Í H O   S T R A V O V Á N Í

   Z  P O H L E D U    O D B O R N Í K Ů

 

 

1 . ČLÁNEK K PROBLEMATICE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

 

2.  " LUŠTĚNINOVÉ POKRMY VČERA A DNES "