Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

• Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Mateřské školy Brušperk a jeho zaměstnanců zpracovávány také jeho smluvními zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s příslušnými právním předpisy.
• Zpracování osobních údajů mohou pro Mateřskou školu Brušperk provádět výhradně zpracovatelé s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

 

Přihlášení