Zdroje osobních údajů

• Mateřská škola Brušperk získává osobní údaje přímo od zákonných zástupců dětí v rámci žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a přihlášky ke stravování
• Mateřská škola Brušperk dále získává osobní údaje z veřejných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.
• Mateřská škola Brušperk rovněž pořizuje osobní údaje vlastní činností ve formě foto či video dokumentace ze školních a mimoškolních aktivit.
• Mateřská škola Brušperk vždy informuje zákonné zástupce dětí o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro výkon konkrétní agendy či aktivity a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů zefektivní vykonávanou agendu či aktivitu.

 

Přihlášení