Způsob zpracování osobních údajů


• Osobní údaje dětí a zákonných zástupců jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům mateřské školy, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, zpracovatelům, s nimiž má Mateřská škola Brušperk uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy.

Přihlášení