O škole

 

Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace

 

Mateřská škola na adrese Sportovní 520, Brušperk,

je hlavní budovou právního subjektu mateřské školy.
Součástí tohoto zařízení je velká zahrada s hracími prvky, dopravním hřištěm, prostorem pro míčové hry a pískovišti. Od roku 2019 máme vybudovanou přírodní zahradu, která je využívaná celoročně. Vybavení bylo navrženo tak, aby poskytovalo dětem environmentální a ekologické vzdělávání, pohybové aktivity pro volnou hru. V zahradě jsou také dva dřevěné domky, které slouží k ukládání pomůcek pro hru a pobyt dětí na zahradě.
Školu tvoří dva pavilony pro 4 třídy s kapacitou 112 dětí. Každý pavilon má vlastní vchod, zádveří, šatnu pro pedagogy a šatnu pro děti. Pavilony jsou propojeny spojovací chodbou navazující na hospodářskou budovu se školní kuchyní. Všechny budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí.
Součástí MŠ je školní kuchyně, která prošla kompletní rekonstrukcí
v roce 2018 a byla vybavena novým gastro zařízením. Kuchyň poskytuje stravu nejen mateřské škole, ale také základní a umělecké škole. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje celodenní stravu klientům Domova pro seniory Ondráš a ve spolupráci s městským úřadem poskytuje obědy seniorům města Brušperk.

 

Odloučené pracoviště na adrese K  Náměstí 261, Brušperk.

V roce 2012 došlo k rozšíření školy o odloučené pracoviště, které vzniklo z původní ZUŠ za maximální podpory města. Byly vytvořeny 2 třídy s kapacitou pro 45 dětí. Každá třída má svou šatnu pro děti, pedagogy a provozní pracovníky. Třídy jsou umístěny ve dvou patrech.
Součástí objektu je oplocená zahrada vybavená hracími prvky, pískovištěm, bylinkovou zahradou pro hry dětí. V roce 2018 došlo k zateplení budovy, rekonstrukci fasády a k hydroizolaci zdiva.

 

Naši prioritou je nabídnout vhodné vzdělávací prostředí. Pro děti dostatečně podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit bezpečně, radostně, spokojeně a které mu zajistí možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

Mateřská škola vychází a staví na otevřené a vstřícné spolupráci se svým zřizovatelem městem Brušperk, což považujeme za zásadní podmínku pro fungování a další rozvoj celého zařízení.

 

 

 Pracoviště na ulici Sportovní 520

 

                                                             1. pavilon: 

               

                                                       

 Paní učitelky:   Martina Krupníková                                         Paní učitelky: Bc. Mária Steculová

                         Bc. Věra Ziková                                                                      Lenka Foltová

Školní asistent/učitelka:  Pavla Lisníková                                                                                                           

 

                                                                                              

                                                                                      

                                                                2. pavilon:

 

                                                        

 

Paní učitelka:   Kateřina Martiníková                                           Paní učitelky:   Mgr. Eliška Ranochová

                        Kateřina Kočvarová                                                            Bc. Iveta Kostková

                                                                                          Asistentka ped: Barbora Holubová                                                                                                                 

  

                                             

Odloučené pracoviště - K Náměstí 261

 

                                                        

                           

Paní učitelky:  Blanka Dostalíková                                               Paní učitelky:  Ivana Krompolcová

                       Bc. Pavlína Buková                                                                       Silvia Lyčková                                                                                                                        Školní asistetn/chůva: Markéta Brotlová                                    Paní ředitelka: Kamila Kostková

                                                                                                       

                

 

 

 

                    

Přihlášení