O škole

 Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace

 

Jediná mateřská škola v Brušperku láká svou velkou zahradou s hracími prvky, dopravním hřištěm včetně prostoru pro míčové hry, kreslení a pískovišti k celoročnímu využití. Díky vzrostlým stromům vytváří celý komplex ideální podmínky pro rozvoj pohybových dovedností dětí vedoucích k utužení jejich zdraví a je maximálně využíván během celého dne. Školu tvoří dva pavilony se samostatnými vchody do čtyř tříd. Každá třída má svůj vchod, zádveří, šatnu pro pedagogy a šatnu pro děti v přízemí i v prvním patře. Celková kapacita tříd je 112 dětí.Pavilóny jsou propojeny spojovací chodbou navazující na hospodářskou budovu se školní kuchyní, které jsou součástí právního subjektu. Všechny budovy jsou zrekonstruovány.
V roce 2012 došlo k rozšíření mateřské školy o odloučené pracoviště na ulici K Náměstí 261, za maximální podpory města byla budova zrekonstruována. Vznikly dvě třídy s kapacitou pro 45 dětí, třídy mají společný vchod, dvě šatny pro děti, společnou šatnu pro pedagogické a provozní pracovníky. Třídy jsou umístěny ve dvou patrech. Součástí objektu je oplocená zahrada vybavená hracími prvky, pískovištěm, bylinkovou zahradou pro hry děti.


Dlouhodobý plán školy:
• Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou-prostřednictvím prožitků, praktických činností, experimentů, s dostatkem prostoru pro dítě.
• Vést děti k samostatné práci a k rozvoji tvořivosti, sebevzdělávání, dialogu, kooperaci.
• Zajistit bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj.
• Zabezpečit všechny základní i další potřeby dětí a vytvářet jejich citovou jistotu a duševní pohodu.
• Probouzet touhu po získávání dalších poznatků a uplatňovat je v praktickém životě.
• Pracovat s dětmi takovým způsobem, aby každé z nich mělo možnost dalšího rozvoje.
• Vycházet z individuálních zájmů, možností a schopností jednotlivých dětí.
• Pokrok hodnotit s ohledem na děti.
• Vést děti k poznání, že nejlepší cestou k dosažení úspěchu je spolupráce, vzájemná pomoc a respektování druhého při správném odhadnutí vlastních schopností.
• Cílem našeho vzdělávacího programu je podpořit v dětech touhu poznávat okolní svět a vypěstovat si hluboký a trvalý vztah k přírodě.
• Vést děti k ekologii, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám.
• Vytvářet ideální podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

  

V roce 2003 zařízení školy změnilo právní formu na příspěvkovou organizaci města Brušperk.

Statutárním zástupcem školy je ředitelka p. Kamila Kostková.


 

 Pracoviště na ulici Sportovní 520

 

                                                             1. pavilon: 

               

                                                       

 Paní učitelky:   Lenka Foltová                                         Paní ředitelka: Kamila Kostková

                         Šárka Šteffková                                      Paní učitelky:  Martina Krupníková

   Chůva:           Markéta Bortlová                                                           Silvia Lyčková

                                                                                      Asistent. ped.: Kateřina Kočvarová

 

                                                                                              

                                                                                                               

 

                                                               2. pavilon:

 

                                                        

 

Paní učitelka:   Blanka Dostalíková                                           Paní učitelky:   Ivana Krompolcová

                         Drahomíra Paličková                                                               Bc. Eliška Quittová

                     Bc. Pavla Buková                                                                                            

  

                                             

Odloučené pracoviště - K Náměstí 261

 

                                                        

                           

Paní učitelky:  Kateřina Martiníková                                               Paní učitelky:  Bc. Věra Ziková

                       Iveta Kostková                                                                                Blanka Hlávková

Školní asist. Bc. Pavlína Buková                                                Asistentka ped.:   Alena Klečková

                                                          

                

 

 

 

                    

Přihlášení