Úplata za předškolní vzdělávání - "ŠKOLNÉ"

 

 

INFORMACE O ÚHRADĚ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 ZDE

 

 

 

INFORMACE O ZPŮSOBECH PLATBY

 

Možnosti úhrady:


a) bankovním převodem

Zákonný zástupce si zřídí u svého peněžního ústavu trvalý příkaz k úhradě tak, aby částka byla připsána na účet MŠ v období mezi 15. - 20. dnem předcházejícího měsíce.

(Informace poskytne vedoucí ŠJ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení