Informace

Ceny:

Děti MŠ do 6 let celodenní strava.....35,- Kč
Děti MŠ 7 let celodenní strava..........37,- Kč


MŠ děti do 6 let polodenní strava.....27,- Kč
MŠ děti 7 let polodenní strava..........29,- Kč


Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školní rok se považuje od 1. 9. do 31. 8.


Výše zálohové částky u trvalých příkazů:


MŠ děti do 6 let celodenní strava.......700,- Kč
MŠ děti 7 let celodenní strava............740,- Kč


MŠ děti do 6 let polodenní strava.......540,- Kč
MŠ děti 7 let polodenní strava............580,- Kč


Připomínáme rodičům, že dítě (žák) má dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování nárok na dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti (nemoci) ve škole. Další dny nepřítomnosti je nutno si odhlásit jinak budou doúčtovány za neodhlášené dny i ostatní náklady tj. nově +32,- Kč. Odhlašovat stravu můžete do 13.00 hod. pracovní den předem telefonicky 775 886 852, 597 457 215, internetem, terminálem v ZŠ, e-mailem.


Kamila Kostková, ředitelka MŠ

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

ÚHRADA STRAVNÉHO                                                                             

bezhotovostní platba bankovním převodem                     

TERMÍN ÚHRADY

Plátce si zajistí u své banky trvalý příkaz zálohové částky s dobou splatnosti  v období mezi 15. - 20. dnem v předcházejícím měsíci. Variabilní symbol Vám sdělí vedoucí školního stravování.

Dojde-li během roku ke změně účtu plátce, nahlaste změnu včas vedoucí ŠJ, aby se předešlo nesprávnému přiřazení platby strávníkovi.

Vyúčtování stravného probíhá po ukončení školního roku v měsíci srpnu, nejpozději do 31.8. (případně po dohodě i jinak).

ÚDAJE PRO BEZHOTOVOSTNÍ PLATBU

č.ú. 1016061275/6100

variabilní symbol: sdělíme

specifický symbol: 10

zálohová částka: celodenní……700.-Kč

                            polodenní.….540,-Kč

  

CENA STRAVY

                                                                  Strávníci 3-6 let            Strávníci 7-10 let   

                     Přesnídávka                                  10,-                              10,-

                     Oběd                                             17,-                              19,-

                     Svačina                                           8,-                                8,-

                     Celkem:                                        35,-                              37,-

 

                     Celkem nedotovaná strava          67,-                              69,-

                     ( 2. a další dny neodhlášené nepřítomnosti)

 

ODHLAŠOVÁNÍ

Odhlašování probíhá nejpozději pracovní den předem do 13. hodiny. Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze prví den nemoci.

Rodič si může oběd vyzvednout do čistého jídlonosiče v době od 11.15 – 11.30 hod. v kuchyni MŠ (vchod od ředitelny). Na odloučeném pracovišti K Náměstí 261 se oběd vyzvedává v době od 11.00 - 11.15 hod. Další dny nepřítomnosti dítěte musí rodič stravu odhlásit. Pokud tak neučiní nemá nárok na stravu a první den strava propadá bez náhrady! Druhý a další dny nemoci nejsou považovány za pobyt ve škole a pokud strava nebude odhlášena, rodič si ji smí vyzvednout, ale bude účtována v plné výši.

 

CELÉ ZNĚNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU NAJDETE V SEKCI "PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JIDELNY MŠ"

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KONTAKTNÍ OSOBA

S. Vojtková, vedoucí školního stravování

Odhlašování:

                         telefon: 775 886 852

                                       597 457 215

                         e-mail: sj.brusperk@email.cz

Přihlášení