Aktuální informace

                                    DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ

Žádáme rodiče, kteří v tomto školním roce budou mít zájem o stravování svých dětí

ve školní jídelně a obědy si z důvodu rekonstrukce budovy prozatím nepřihlásili,

aby vyplnili a odevzdali přihlášku ke stravování a to nejpozději do 12. října.

Odevzdat ji můžete vedoucí ŠJ v mateřské škole nebo Vám ji

na vyžádání zašleme elektronicky. Kontaktní e-mail: sj.brusperk@email.cz


Přihláška ke stáhnutí zde

Děkujeme

 ______________________________________________________________________________________________________

  • V měsíci září probíhá výdej stravy v náhradních prostorách v restauraci "Na letné".
  • Žádáme rodiče, aby dohlídli na to, že jejich dítě má k výdeji identifikační čip.
  • Výdej jídel do jídlonosiče probíhá v době od 11.45 do 12.00 hod. Prosíme, abyste dodržovali tuto dobu.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ceny obědů od 1. 1. 2018:

 

Žáci 7-10 let..................23,- Kč
Žáci 11-14 let................26,- Kč
Žáci 15 a více let...........33,- Kč


Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. V praxi to znamená, že např. v příslušném školním roce žák dosáhne 11 let věku - finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 11 až 14 let. Školní rok se považuje od 1. 9. do 31. 8.


Od ledna 2018 si, prosím, zvyšte zálohové částky u trvalých příkazů:


Žáci 7-10 let.................460,- Kč
Žáci 11-14 let...............520,- Kč
Žáci 15 a více let..........660,- Kč


Připomínáme rodičům, že dítě (žák) má dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování nárok na dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti (nemoci) ve škole. Další dny nepřítomnosti je nutno si odhlásit jinak budou doúčtovány za neodhlášené dny i ostatní náklady tj. nově +32,- Kč. Odhlašovat stravu můžete do 13.00 hod. pracovní den předem telefonicky 775 886 852, 597 457 215, internetem, terminálem v ZŠ, e-mailem.


Kamila Kostková, ředitelka MŠ

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY

-ZDE-

Přihlášení