Aktuální informace

Zdražení od 1.1.2022

S účinností od 1. ledna 2022 dojde ke zvýšení cen stravného ve školní jídelně následovně:


žáci 7 – 10 let    ... 26,00 Kč   ... měsíční záloha 546,00 Kč

žáci 11 – 14 let  ... 30,00 Kč   ... měsíční záloha 630,00 Kč

žáci 15 let a více... 37,00 Kč   ... měsíční záloha 777,00 Kč

 

Žádáme Vás o navýšení měsíční zálohové částky u trvalého příkazu dle výše uvedených záloh již v prosinci 2021, kdy se hradí leden 2022.


Zároveň dojde ke zvýšení ceny režijních nákladů na 43,00 Kč/oběd a proto opět apelujeme na rodiče, ať si obědy v době nepřítomnosti dítěte ve škole odhlašovali přímo ve školní jídelně. Tím pomohou předcházet nepříjemnostem, které se mohou při placení nedoplatků vyskytnout.


Odhlášky obědů provádějte nejpozději pracovní den předem do 13.00 hod. buď prostřednictvím www.strava.cz nebo telefonicky na 597 457 215, 775 886 852 nebo na e-mail: sj.brusperk@email.cz.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

z důvodu pracovní neschopnosti a z důvodu karantény většiny pracovníků kuchyně jsme nuceni přistoupit na následující změny:
Od 18.11. do 22.12. se bude připravovat pouze jeden chod (č.1). Všichni strávníci jsou již převedeni k odběru č.1.
Od 18.11. bude průběžně docházet ke změně jídelníčku dle aktuální situace v provozu.

Děkujeme za pochopení

ŠJ Brušperk

 

Připomínáme rodičům, aby si nezapoměli odhlašovat obědy ze ŠJ, pokud je žák v karanténě

nebo v izolaci.

(Dle manuálu MŠMT "nemohou obědy vyzvedávat žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě")

_____________________________________________________________________________________________________________________

Informace pro zájemce o stravování svého dítěte ve školní jídelně základní školy v Brušperku pro školní rok 2021/2022

Přihláška ke stravování

Ke stravování ve školní jídelně základní školy se všichni noví strávníci přihlašují na základě odevzdání vyplněné "Přihlášky ke stravování". Lze si ji vyzvednout v kanceláří ŠJ nebo stáhnout na www.ms-brusperk.cz. Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat před začátkem stravování vedoucí školní jídelny. Součástí přihlášky je souhlas se zpracováním osobních údajů. Je důležité, aby se každý strávník a zákonný zástupce seznámil s provozním řádem ŠJ a je povinen ho dodržovat. Svým podpisem zákonný zástupce stvrzuje, že byl s provozním řádem ŠJ seznámen. Celé znění provozního řádu je zveřejněno na www.ms-brusperk.cz

Bezkontaktní čipy

K identifikaci strávníka u výdejního okénka slouží bezkontaktní čip, který platí po celou dobu školní docházky. Všichni strávníci jsou povinni mít čip při každém výdeji oběda.
Čip lze zakoupit pouze v hotovosti. Zálohová částka činí 120,- Kč.

Platba za obědy

Bezhotovostně – bankovním převodem na účet MŠ.

Strava se hradí zálohově předem na celý následující měsíc.

Číslo účtu: 1016061275/6100
Variabilní číslo: sdělíme při osobním nákupu čipu v MŠ

V případě nedostatečné hotovosti nelze oběd objednat.

Doporučujeme si dítě přihlásit včas, abyste stihli zálohovou částku na září uhradit již v srpnu.

K přihlášení strávníka k odběru obědů na následující měsíc dojde po připsání zálohové částky na účet ŠJ ve stanoveném termínu. Strávník si zajišťuje pouze odhlášky. Hromadné odhlášky (prázdniny, ředitelské volno apod.) jsou prováděny automaticky školní jídelnou.

Podrobnější informace sdělíme osobně.

S. Vojtková, vedoucí provozář školní jídelny Tel: + 420 775 886 852, 597 457 215
E-mail: sj.brusperk@email.cz

ODEVZDAT PŘIHLÁŠKU A ZAKOUPIT SI ČIP (120,-) MŮŽETE
V DOBĚ OD 7:00 DO 9:00 HOD. V MŠ
(ZVOŇTE U BRANKY ZA „MODROU LABUTÍ"

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY

-ZDE-

Přihlášení