Aktuální informace

VÝBĚR JÍDEL

Od 4.2.2019 budeme nabízet ve školní jídelně základní školy výběr ze dvou hlavních jídel. Každý strávník má

automaticky navolen oběd č.1.

Oběd č. 2  je možné navolit na objednávkovém terminále umístěném na chodbě  u jídelny nebo po přihlášení svými

identifikačními údaji na www.strava.cz. Volbu chodu  lze provést nejpozději  3 pracovní dny předem do 13.00

hodiny (příklad: ve středu do 13.00 hodiny na pondělí). V některých dnech a případech (provozních)  si školní jídelna

vyhrazuje právo nabízet pouze jedno jídlo bez výběru. Doporučujeme rodičům, kterým záleží, aby dítě dostávalo

pestrou stravu dle výživových doporučení, aby nechali navolenou vždy pouze volbu 1. nebo vždy pouze volbu 2.

Jídelníček bude zveřejněn na 14 dní dopředu.

Kdo ještě nemá zřízen přístup k internetovým odhláškám a přihláškám a má zájem, nechť se informuje u ved. ŠJ

na tel: 775 886 852, 597 457 215 nebo na E-MAIL: sj.brusperk@email.cz

 __________________________________________________________________________________________________________________________

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Od ledna 2019 naše školní jídelna poskytuje dietní stravování. Pro žáky základní školy připravuje dietní obědy bezlepkové (BL) a bezmléčné (BM).


Zájemci o toto stravování musí před zahájením stravování pro každý školní rok:

1. vyplnit a odevzdat přihlášku k dietnímu stravování:   BL       BM

2. rodiče (zákonní zástupci) dítěte jsou povinni doložit potvrzení od lékaře, ve kterém je jasně specifikován typ diety (u celoživotní diety stačí doložit jen jednou)

 

Výše finančních normativů - diety

  Bezlepková dieta Měsíční záloh. částka Bezmléčná dieta Měsíční záloh. částka
ZŠI 7-10 let 26,- 520,- 26,- 520,-
ZŠII 11-14 let 29,- 580,- 29,- 580,-
ZŠIII 15 let a výše 36,- 720,- 36,- 720,-

 

Jídelní lístek bude k dispozici na webových stránkách mateřské školy.

 

Bližší informace: S. Vojtková, 775 886 852, 597 457 215

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Žádáme rodiče, aby dohlídli na to, že jejich dítě nosí k výdeji identifikační čip.


Výdej jídel do jídlonosiče probíhá v době od 11.45 do 12.00 hod. novým vstupem do výdejny (od restaurace Na letné)

Prosíme, abyste dodržovali tuto dobu.

                         

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ceny obědů od 1. 1. 2018:

 

Žáci 7-10 let..................23,- Kč
Žáci 11-14 let................26,- Kč
Žáci 15 a více let...........33,- Kč


Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. V praxi to znamená, že např. v příslušném školním roce žák dosáhne 11 let věku - finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 11 až 14 let. Školní rok se považuje od 1. 9. do 31. 8.


Od ledna 2018 si, prosím, zvyšte zálohové částky u trvalých příkazů:


Žáci 7-10 let.................460,- Kč
Žáci 11-14 let...............520,- Kč
Žáci 15 a více let..........660,- Kč


Připomínáme rodičům, že dítě (žák) má dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování nárok na dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti (nemoci) ve škole. Další dny nepřítomnosti je nutno si odhlásit jinak budou doúčtovány za neodhlášené dny i ostatní náklady tj. nově +32,- Kč. Odhlašovat stravu můžete do 13.00 hod. pracovní den předem telefonicky 775 886 852, 597 457 215, internetem, terminálem v ZŠ, e-mailem.


Kamila Kostková, ředitelka MŠ

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY

-ZDE-

Přihlášení