Aktuální informace

Přihlášení obědů žákům, kteří budou docházet do výuky, bude provedeno hromadně na základě uhrazené platby v měsíci BŘEZNU.

Pokud jste si platby pozastavili a máte zájem o stravování, musíte si sami obědy přihlásit.

Pokud naopak o stravování nemáte zájem, obědy si odhlaste. Přehled o přihlášení či odhlášení si zkontrolujte na www.strava.cz.

Od 12.4. - 16.4. a od 26.4. do 30.4. jsou přihlášeny třídy 3. a 4.
Od 19.4. - 23.4. jsou přihlášeny 1., 2. a 5. třídy.


Ostatní třídy jsou odhlášeny.

Odhlášky i přihlášky obědů provádějte jako obvykle nejpozději pracovní den předem do 13.00 hod. buď prostřednictvím www.strava.cz nebo e-mail: sj.brusperk@email.cz., případně telefonicky 775 886 852.

_____________________________________________________________________

Ostatní žáci si mohou stravu přihlásit individuálně. Vyzvednutí bude s ohledem na hygienická doporučení možné pouze do jídlonosiče u vchodu do výdejny školní jídelny základní školy (vedle restaurace Na letné) od 11:30 do 12:30 hod.

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace pro nové strávníky 2020/2021

Noví strávníci si mohou přihlášku ke stravování stáhnout na https://www.ms-brusperk.cz/stravovani/zakladni-skola/uvod,  nebo osobně vyplnit u vedoucí ŠJ.  Odevzdat přihláškua zakoupit si identifikační čip (hotově 120,-)  lze v době od 7:00 do 9:00 hod. v MŠ (vchod brankou za "Modrou labutí"). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna poskytuje dietní stravování. Pro žáky základní školy připravuje dietní obědy bezlepkové (BL) a bezmléčné (BM).


Zájemci o toto stravování musí před zahájením stravování pro každý školní rok:

1. vyplnit a odevzdat přihlášku k dietnímu stravování:   BL       BM

2. rodiče (zákonní zástupci) dítěte jsou povinni doložit potvrzení od lékaře, ve kterém je jasně specifikován typ diety (u celoživotní diety stačí doložit jen jednou)

 

Výše finančních normativů - diety

  Bezlepková dieta Měsíční záloh. částka Bezmléčná dieta Měsíční záloh. částka
ZŠI 7-10 let 27,- 540,- 27,- 540,-
ZŠII 11-14 let 30,- 600,- 30,- 600,-
ZŠIII 15 let a výše 37,- 740,- 37,- 740,-

 

Jídelní lístek je k dispozici na webových stránkách mateřské školy nebo po přihlášení na www.strava.cz.

 

Bližší informace: S. Vojtková, 775 886 852, 597 457 215

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Žádáme rodiče, aby dohlídli na to, že jejich dítě nosí k výdeji identifikační čip.


Výdej jídel do jídlonosiče probíhá v době od 11.45 do 12.00 hod. vstupem do výdejny (od restaurace Na letné)

Prosíme, abyste dodržovali tuto dobu.

                       

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY

-ZDE-

Přihlášení