Aktuální informace

 

Výdej do jídlonosičů v době výskytu Covid-19: Oběd lze vyzvednout do jídlonosiče POUZE PRVNÍ DEN nemoci žáka.
Ostatní dny jsou rodiče povinni obědy odhlásit. Osoby vyzvedávající oběd musí mít roušku a nevstupují do prostor výdejny.
Nádoby si sami rozloží na připravený podnos a po naplnění opět sami složí.
Dodržujte stanovenou dobu odběru od 11:45 do 12:00 hod.

Podle vývoje epidemiologické situace se opatření mohou měnit. O případných změnách budeme informovat.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace pro nové strávníky 2020/2021

Noví strávníci si mohou přihlášku ke stravování stáhnout na https://www.ms-brusperk.cz/stravovani/zakladni-skola/uvod,  nebo osobně vyplnit u vedoucí ŠJ.  Odevzdat přihláškua zakoupit si identifikační čip (hotově 120,-)  lze v době od 7:00 do 9:00 hod. v MŠ (vchod brankou za "Modrou labutí"). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna poskytuje dietní stravování. Pro žáky základní školy připravuje dietní obědy bezlepkové (BL) a bezmléčné (BM).


Zájemci o toto stravování musí před zahájením stravování pro každý školní rok:

1. vyplnit a odevzdat přihlášku k dietnímu stravování:   BL       BM

2. rodiče (zákonní zástupci) dítěte jsou povinni doložit potvrzení od lékaře, ve kterém je jasně specifikován typ diety (u celoživotní diety stačí doložit jen jednou)

 

Výše finančních normativů - diety

  Bezlepková dieta Měsíční záloh. částka Bezmléčná dieta Měsíční záloh. částka
ZŠI 7-10 let 27,- 540,- 27,- 540,-
ZŠII 11-14 let 30,- 600,- 30,- 600,-
ZŠIII 15 let a výše 37,- 740,- 37,- 740,-

 

Jídelní lístek je k dispozici na webových stránkách mateřské školy nebo po přihlášení na www.strava.cz.

 

Bližší informace: S. Vojtková, 775 886 852, 597 457 215

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Žádáme rodiče, aby dohlídli na to, že jejich dítě nosí k výdeji identifikační čip.


Výdej jídel do jídlonosiče probíhá v době od 11.45 do 12.00 hod. vstupem do výdejny (od restaurace Na letné)

Prosíme, abyste dodržovali tuto dobu.

                       

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY

-ZDE-

Přihlášení