Aktuální informace

________________________________________________________________________________________________________________

DIETY - šk.rok 2019/2020

Připomíníme rodičům dětí, které budou odebírat dietní obědy, aby nezapoměli odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování platnou pro nový školní rok. Bez odevzdané přihlášky nebude dietní strava poskytnuta.

________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACE PRO NOVĚ NASTUPUJÍCÍ ŽÁKY DO ZŠ (2019/2020)

Rodiče nově nastupujících žáků základní školy v Brušperku, kteří budou mít zájem o stravování ve školní jídelně mouhou dítěti zakoupit identifikační čip (120,-), vyplnit přihlášku ke stravování (stáhnout přihlášku) a obdržet informace k platbám ve školní jídelně mateřské školy, Sportovní 520, vchod brankou za "Modrou labutí" v době od 7.00 do 9.00 hod.

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna poskytuje dietní stravování. Pro žáky základní školy připravuje dietní obědy bezlepkové (BL) a bezmléčné (BM).


Zájemci o toto stravování musí před zahájením stravování pro každý školní rok:

1. vyplnit a odevzdat přihlášku k dietnímu stravování:   BL       BM

2. rodiče (zákonní zástupci) dítěte jsou povinni doložit potvrzení od lékaře, ve kterém je jasně specifikován typ diety (u celoživotní diety stačí doložit jen jednou)

 

Výše finančních normativů - diety

  Bezlepková dieta Měsíční záloh. částka Bezmléčná dieta Měsíční záloh. částka
ZŠI 7-10 let 26,- 520,- 26,- 520,-
ZŠII 11-14 let 29,- 580,- 29,- 580,-
ZŠIII 15 let a výše 36,- 720,- 36,- 720,-

 

Jídelní lístek bude k dispozici na webových stránkách mateřské školy.

 

Bližší informace: S. Vojtková, 775 886 852, 597 457 215

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Žádáme rodiče, aby dohlídli na to, že jejich dítě nosí k výdeji identifikační čip.


Výdej jídel do jídlonosiče probíhá v době od 11.45 do 12.00 hod. novým vstupem do výdejny (od restaurace Na letné)

Prosíme, abyste dodržovali tuto dobu.

                       

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY

-ZDE-

Přihlášení