Úvod

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

Před začátkem stravování musí zákonní zástupci odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování. Ta platí po celou dobu

školního stravování.

ke stažení

CELÉ ZNĚNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU NAJDETE V SEKCI "PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JIDELNY ZŠ"

__________________________________________________________________________________________________________________

VYZVEDNUTÍ OBĚDU DO JÍDLONOSIČE

Obědy do jídlonosiče za nepřítomné žáky se vydávají v době od 11.45 do 12.00 hod. ve školní výdejně. Vstup bočním vchodem do školní výdejny (od restaurace "Na letné") - zvoňte.

Nádoby musí být čisté. Do špinavých nádob nemusí být jídlo vydáno. Strava je určena k okamžité spotřebě.

___________________________________________________________________________________________________

CENY OBĚDŮ

I. žáci 7-10 let................23,-- Kč

II. žáci 11-14 let.............26,-- Kč

III. žáci 15 a více let.......33,-- Kč

 

PLATBA ZA OBĚDY PROBÍHÁ ZÁLOHOVĚ V MĚSÍCI PŘEDEM A POUZE BEZHOTOVOSTNĚ

 

bezhotovostní měsíční zálohová částka:

I. žáci 7-10 let ........... .460,-- Kč

II. žáci 11-14 let...........520,-- Kč

III. žáci 15 a více let.....660,-- K

 

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY: 1016061275/6100

VARIABILNÍ SYMBOL ŽÁKA: SDĚLÍME OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY

SPECIFICKÝ SYMBOL: 10

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRODEJ IDENTIFIKAČNÍHO ČIPU

Každý strávník se u výdejního okénka identifukuje bezkontaktním čipem. Čip lze zakoupit pouze v hotovosti u vedoucí

šk. jídelny v mateřské škole. Boční vchod brankou - zvonit (za Modrou labutí)

Prodejní doba: pracovní dny (kromě dnů školních prázdnin, ředitelského volna apod.) od 7.00 do 9.00 hod.

 

Zálohová cena čipu činí 120,- Kč  (hotově)

 

ZTRÁTA ČIPU: V případě ztráty čipu si musí strávník zakoupit čip nový ve výše uvedené provozní době.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 STRAVOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V DOBĚ JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE

Ve smyslu §4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a dle školského zákona č. 561/2004 §119 má strávník nárok na dotovanou stravu pouze je-li přítomen ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Zakoupenou stravu na následující dny nepřítomnosti je nutné si odhlásit (do 13.00 hod pracovní den předem) ve školní jídelně. V případě, že stravu neodhlásíte, bude školní jídelna na základě sledování absence dítěte nebo žáka ve škole nucena doúčtovávat všechny ostatní náklady za tyto dny, které činí na jeden oběd 37,- Kč. Zároveň však je možné si tuto stravu odnést v jídlonosiči (za plnou cenu).

Vedení školy a školní jídelny apeluje tímto na rodiče, ať si nepřítomnost dětí ve škole pečlivě hlídají. Tím pomohou předcházet nepříjemnostem, které se mohou při placení nedoplatků vyskytnout.

Možnosti odhlašování: e-mailem na sj.brusperk@email.cz, telefonicky 775 886 852, 597 457 215, internetovým přihlášením, terminálem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna poskytuje dietní stravování. Pro žáky základní školy připravuje pouze dietu bezlepkovou (BL) a dietu bezmléčnou (BM).

Zájemci o toto stravování musí před zahájením stravování pro každý školní rok:

1. vyplnit a odevzdat přihlášku k dietnímu stravování

2. rodiče (zákonní zástupci) dítěte jsou povinni doložit potvrzení od lékaře, ve kterém je jasně specifikován typ diety

(pokud je stanovena celoživotní dieta stačí doložit jednou)

Výše finančních normativů - diety

                             Bezlepková dieta       Měsíční záloh. částka            Bezmléčná dieta            Měsíční záloh. částka
ZŠI 7-10 let                  27,-                             540,-                               27,-                                 540,-
ZŠII 11-14 let              30,-                              600,-                               30,-                                 600,-
ZŠIII 15 let a výše        37,-                             740,-                               37,-                                 740,-

Aktuální jídelní lístek je k dispozici na webových stránkách mateřské školy.

PŘIHLÁŠKA K BEZLEPKOVÉ STRAVĚ

PŘIHLÁŠKA K BEZMLÉČNÉ STRAVĚ

Bližší informace: S. Vojtková, 775 886 852, 597 457 215

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VÝBĚR JÍDEL (momentálně neaktivní)

ŠJ nabízí v ZŠ výběr ze dvou hlavních jídel. Každý strávník má automaticky navolen oběd č.1. Oběd č. 2 je možné navolit na objednávkovém terminále umístěném na chodbě u jídelny nebo po přihlášení svými identifikačními údaji na www.strava.cz. Volbu chodu lze provést nejpozději 3 pracovní dny předem do 13.00 hodiny (příklad: ve středu do 13.00 hodiny na pondělí). V některých dnech a případech (provozních) si školní jídelna vyhrazuje právo nabízet pouze jedno jídlo bez výběru.
Jídelníček je zveřejněn vždy na 14 dní dopředu.


Kdo ještě nemá zřízen přístup k internetovým odhláškám a přihláškám a má zájem, nechť se informuje u ved. ŠJ na tel: 775 886 852, 597 457 215 nebo na sj.brusperk@email.cz

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KONTAKT NA ŠKOLNÍ JÍDELNU

 

E-mail: sj.brusperk@email.cz

 

Vedoucí provozář školního stravování: Soňa Vojtková 775 886 852, 597 457 215

Vedoucí kuchařka: Jaroslava Venglářová 775 886 852, 597 457 215

Odhlašování stravy telefonicky: 775 886 852, 597 457 215

PROVOZNÍ DOBA POKLADNY: 7.00 - 9.00 HOD.  

SÍDLO: Mateřská škola Brušperk

            Sportovní 520

 

vchod - branka se zvonkem (za obchodem u řeky)

 

 

Přihlášení