Úvod

 

CENY OBĚDŮ

I. žáci 7-10 let................23,-- Kč

II. žáci 11-14 let.............26,-- Kč

III. žáci 15 a více let.......33,-- Kč

 

bezhotovostní měsíční zálohová částka:

I. žáci 7-10 let ........... .460,-- Kč

II. žáci 11-14 let...........520,-- Kč

III. žáci 15 a více let.....660,-- Kč

 

ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY: 1016061275/6100

VARIABILNÍ SYMBOL ŽÁKA: SDĚLÍME OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY

SPECIFICKÝ SYMBOL: 10

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ

 ke stažení

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRODEJ IDENTIFIKAČNÍHO ČIPU

Čip lze zakoupit pouze v hotovosti u vedoucí šk. jídelny v mateřské škole.

Prodejní doba: pracovní dny (kromě dnů školních prázdnin, ředitelského volna apod.)

od 7.00 do 9.00 hodin.

Zálohová cena čipu činí 120,- Kč

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 STRAVOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V DOBĚ JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE

Ve smyslu §4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a dle školského zákona č. 561/2004 §119 má strávník nárok na dotovanou stravu pouze je-li přítomen ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Zakoupenou stravu na následující dny nepřítomnosti je nutné si odhlásit (do 13.00 hod pracovní den předem) ve školní jídelně. V případě, že stravu neodhlásíte, bude školní jídelna na základě sledování absence dítěte nebo žáka ve škole nucena doúčtovávat všechny ostatní náklady za tyto dny, které činí na jeden oběd 32,- Kč. Zároveň však je možné si tuto stravu odnést v jídlonosiči (za plnou cenu).

Vedení školy a školní jídelny apeluje tímto na rodiče, ať si nepřítomnost dětí ve škole pečlivě hlídají. Tím pomohou předcházet nepříjemnostem, které se mohou při placení nedoplatků vyskytnout.

Možnosti odhlašování: e-mailem na sj.brusperk@email.cz, telefonicky 775 886 852, 597 457 215, internetovým přihlášením, terminálem.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 VYZVEDNUTÍ OBĚDU DO JÍDLONOSIČE

Obědy do jídlonosiče za nepřítomné žáky se vydávají v době od 11.45 do 12.00 hod. ve školní jídelně. Vstup hlavním vchodem do základní školy.

Pokyny k odběru:

Po vstupu do jídelny si vezměte u dveří tác. Na stole si na tác rozložte jednotlivé misky ze setu a poté s tácem přistupte k vydávacímu okénku, kde budete obslouženi. Zároveň budete vyzváni k použití identifikačního čipu. Poté si na stole opět složte jídlonosič a použitý tác odevzdejte u okénka, kde se vrací použité nádobí.

Nádoby musí být čisté. Do špinavých nádob nemusí být jídlo vydáno. Strava je určena k okamžité spotřebě.

Přihlášení