27. 3. 2017

 

HOTOVOSTNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZA STRAVU NA MĚSÍC D U B E N:

 

ČTVRTEK 30. 3. V DOBĚ OD 6.45 DO 14.30 HOD.

 

     PÁTEK 31. 3. V DOBĚ OD 6.45 DO 14.30 HOD.

 

V POKLADNĚ MŠ, SPORTOVNÍ 520

 

* * * * * * * * *

 

Připomínáme, že termín úhrady je platný i za děti, které v tyto dny nejsou v MŠ přítomny.

 

================================================================

20.3.2017

 

 

 

 

 

Zapojili jsme se do projektu PdF Ostravské univerzity 

 

PLAKÁT ZDE

 

================================================================

17.2.2017

 

 

 

 

Pozvánka na autorské čtení v knihovně

 

KLIKNI ZDE

 

 

================================================================

2.2.2017

 

 

INFORMACE K ZÁPISU 

 

Zápis dětí do  Mateřské školy Brušperk pro školní rok 2017/2018 bude 15. května 2017 v kanceláři
školy na ul. Sportovní 520.

Bližší informace k zápisu budou zveřejněny v květnovém
Brušperském zpravodaji, na webových stránkách školy www.ms-brusperk.cz, na
vývěskách v MŠ a okolí.

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

KLIKNI ZDE

 

 

 

 

Formuláře k zápisu ke stažení

 

Žádost o přijetí

 

Evidenční list

 

 

FORMULÁŘE K ZÁPISU SI  PROSÍM VYTISKNĚTE OBOUSTRANNĚ

 

================================================================

 

31.1.2017

 

 

 

Vážení rodiče,

 

chceme Vám doporučit námi odzkoušený tzv. "kouzelný všiváček",

 pro případ, že se  ve  mateřské škole objeví vši.

 více informací ZDE

 

 

===============================================================

23.1.2017

 

 

 

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA ROK 2016

SI VYZVEDNĚTE VE TŘÍDÁCH DĚTÍ.

 

POTVRZENÍ PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ UŽ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  NECHODÍ, JEJ MAJÍ K DISPOZICI U VEDOUCÍ ŠJ

 

 

================================================================

14.12.2016

 

 

 

 

Informace o změnách předškolního vzdělávání od 1.1.2017

 

klikni  ZDE

 

 

===============================================================

12.9.2016

 

 

V SEKCI "akce" NAJDETE PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

 

=================================================================

5.9.2016

 

 

INFORMACE O PLAVÁNÍ 

 

ZDE

 

 

=====================================================================================

3.2.2016

 

 PŘEDNÁŠKA PŘEDNÍCH ODBORNÍKŮ, DOPORUČUJEME KE SHLÉDNUTÍ

 

 KLIKNI NA ODKAZ  ZDE KDE NAJDEŠ VIDEO

 

 =================================================================

 

3.12.2015

 

 

Mateřská škola zakoupila k výuce dětí Interaktivní Minikatedru Sweetbox

 

foto  ZDE a ZDE

 

 

=================================================================

 

 9.11.2015

 

Nová nutriční doporučení pro školní jídelny

čtěte  ZDE

 

 

 

=========================================================================

 

24.3.2015

 

Článek k problematice školního stravování 2

 

"LUŠTĚNINOVÉ POKRMY VČERA A DNES"

pohled odborníka

 

===============================================================

 

 

 

 

Článek k problematice školního stravování 1

 

KLIKNI ZDE

 

(zdroj časopis Školství)

 

====================================================================

---------------------------------------------------------------------------------

 

O Z N Á M E N Í

stravování dětí v době jejich nepřítomnosti ve škole


s platností od 1. 1. 2015

 

1. Dle školského zákona č.561/2004 §119 v platném znění se uskutečňuje stravování dětí

a žáků v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005 §4 odst. 9 v platném znění

se považuje pouze první den neplánované nepřítomnosti (nemoci) dítěte za pobyt ve škole

a má nárok na dotovanou stravu. Oběd si tedy můžete odnést v jídlonosiči pouze první den

(11.15 – 11.30 MŠ na Sportovní ulici a od 11.00 - 11.15 hod. v MŠ - odloučené pracoviště na ulici K Náměstí ) a další dny nepřítomnosti si stravu musíte odhlásit (do 13.00 hod. pracovní den předem)


 Pokud si stravu neodhlásíte bude Vám další dny účtována v plné výši včetně všech nákladů.


Tyto neodhlášené obědy si můžete odnést v jídlonosiči (za plnou cenu).

Vyúčtování neodhlášené stravy (dle sledování absence) bude probíhat vždy v následujícím

měsíci. Pokud nebude mít dítě na stravovacím kontě dostatek peněz, bude zákonný zástupce

vyzván k uhrazení dlužné částky e-mailem nebo písemně. Neuhrazení dlužné částky může být

důvodem k ukončení docházky do MŠ.

 

VEDENÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY APELUJE TÍMTO NA RODIČE, AŤ SI NEPŘÍTOMNOST DĚTÍ

VE ŠKOLE PEČLIVĚ HLÍDAJÍ A ODHLAŠUJÍ. TÍM POMOHOU PŘEDCHÁZET NEPŘÍJEMNOSTEM,

 KTERÉ SE VYSKYTUJÍ PŘI PLACENÍ NEDOPLATKŮ

 

Kategorie                    dotovaná strava celodenní                nedotovaná strava celodenní

3 - 6 let                                    31,- Kč                                                            61,- Kč

7 - 10 let                                  33,- Kč                                                            63,- Kč

 

Úplné znění provozního řádu školní jídelny najdete v záložce stravování

 

DOPLNĚNÍ:

 

Ranní svačinku lze v případě zájmu vyzvednout ve školní kuchyni (na odloučeném pracovišti tam)

v době od 8.00 do 8.30 hod. do vlastních přinesených obalů

Oběd se vydává beze změny v době od 11.15. do 11.30 hod.

Odpolední svačinku vydáme na vyžádání zároveň s obědem do vlastních přinesených obalů.

 

 


 

=================================================================