16.3.2018

 

INFORMACE K VÝDEJI OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

PO DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ U VÝDEJNY JÍDEL BUDE VÝDEJ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ

OD 19.3. PROBÍHAT V JÍDELNĚ ZŚ - VSTUP HLAVNÍM VCHODEM

 

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ DOBY VÝDEJE OD 11.45 DO 12.00 HOD.

 

===============================================================

13.3.2018

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BRUŠPERK


proběhne 15. 5. 2018 v kanceláři školy na ulici Sportovní 520.

 

Bližší informace budou zveřejněny v květnovém zpravodaji, na webových stránkách školy www.ms-brusperk.cz, na vývěskách v MŠ a okolí.

                                                                                             

Kamila Kostková, ředitelka MŠ Brušperk
 

Žádost o přijetí do MŠ si stáhněte

 

ZDE 

 

===============================================================

 

8.2.2018

 

 

POZVÁNKA NA  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

ZDE

 

 

===============================================================

8.12.2017

Vážení rodiče,

 

z důvodu soustavného zdražování cen potravin dojde od 1. 1. 2018 ke zvýšení cen stravného pro všechny kategorie stravovaných ve školní jídelně.

 

Ceny od 1. 1. 2018:

Děti MŠ do 6 let celodenní strava.....35,- Kč
Děti MŠ 7 let celodenní strava..........37,- Kč

 

MŠ děti do 6 let polodenní strava.....27,- Kč
MŠ děti 7 let polodenní strava..........29,- Kč

 

Žáci 7-10 let.................23,- Kč
Žáci 11-14 let ..............26,- Kč
Žáci 15 a více let..........33,- Kč

 

Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. V praxi to znamená, že např. v příslušném školním roce žák dosáhne 11 let věku - finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 11 až 14 let. Školní rok se považuje od 1. 9. do 31. 8.

 

Od ledna 2018 si, prosím, zvyšte zálohové částky u trvalých příkazů:

 

MŠ děti do 6 let celodenní strava.......700,- Kč
MŠ děti 7 let celodenní strava............740,- Kč

 

MŠ děti do 6 let polodenní strava.......540,- Kč
MŠ děti 7 let polodenní strava............580,- Kč

 

Žáci 7-10 let.................460,- Kč
Žáci 11-14 let...............520,- Kč
Žáci 15 a více let..........660,- Kč

 

Připomínáme rodičům, že dítě (žák) má dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování nárok na dotovaný oběd pouze první den nepřítomnosti (nemoci) ve škole. Další dny nepřítomnosti je nutno si odhlásit jinak budou doúčtovány za neodhlášené dny i ostatní náklady tj. nově +32,- Kč. Odhlašovat stravu můžete do 13.00 hod. pracovní den předem telefonicky 775 886 852, 597 457 215, internetem, terminálem v ZŠ, e-mailem.


Kamila Kostková, ředitelka MŠ

 

================================================================

20.9.2017

 

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

Financováno z projektu EVROPSKÉ UNIE

" MŠ V BRUŠPERKU, PŘIJME KAŽDÉHO KLUKA I HOLČIČKU "

                                     

Semináře :    - Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku - KLIKNI ZDE

- Mluví Vaše dítě správně ? - KLIKNI ZDE

 

 

 

================================================================

 

7.9.2017

 

Třídy Květinky a Motýlci (odloučené pracoviště), se zapojili do projektu 

 

ČTENÍ JE ZÁBAVA ! 

 

Podrobnosti o projektu  ZDE

 

Vezměte babičku, tetu, či sousedku,

 přijďte k nám dětem přečíst pohádku !

 

Budeme se na Vás těšit !!

 

 

 

 

================================================================

1.9.2017

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

 

KLIKNI ZDE

 

================================================================

 

22. 5. 2017

 

P O Z O R

 

Změna v úhradách od 1. 7. 2017

 

Od 1. 7. 2017 bude z provozních důvodů pokladna pro přijímání hotovosti zrušena. Výjimečně budeme manipulovat s hotovostí pouze při pořizování čipů a to v době od 7.00 do 9.00 hod.

 

Uhradit stravu a „školné“ bude možné pouze bezhotovostně bankovním převodem nebo

poštovní poukázkou.

 

Doporučujeme všem zájemcům o školní stravování v základní škole v Brušperku, aby si zakoupili identifikační čipy a vyzvedli si přihlášku ke stravování v pokladně MŠ ještě v průběhu měsíce ČERVNA v době od 7.00 do 9.00 hodiny, případně v domluvenou dobu.

 

Informace k platbám poskytneme na sj.brusperk@email.cz nebo na tel. 775 886 852.

 

 

 

================================================================

11.7.2017

 

 

 

 

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání - ZDE

 

 

 

=================================================================

 

 9.11.2015

 

Nová nutriční doporučení pro školní jídelny

čtěte  ZDE

 

 

 

==================================================================

 

24.3.2015

 

Článek k problematice školního stravování 2

 

"LUŠTĚNINOVÉ POKRMY VČERA A DNES"

pohled odborníka

 

===============================================================

 

 

 

 

Článek k problematice školního stravování 1

 

KLIKNI ZDE

 

(zdroj časopis Školství)

 

====================================================================

---------------------------------------------------------------------------------

 

O Z N Á M E N Í

stravování dětí v době jejich nepřítomnosti ve škole


s platností od 1. 1. 2015

 

1. Dle školského zákona č.561/2004 §119 v platném znění se uskutečňuje stravování dětí

a žáků v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005 §4 odst. 9 v platném znění

se považuje pouze první den neplánované nepřítomnosti (nemoci) dítěte za pobyt ve škole

a má nárok na dotovanou stravu. Oběd si tedy můžete odnést v jídlonosiči pouze první den

(11.15 – 11.30 MŠ na Sportovní ulici a od 11.00 - 11.15 hod. v MŠ - odloučené pracoviště na ulici K Náměstí ) a další dny nepřítomnosti si stravu musíte odhlásit (do 13.00 hod. pracovní den předem)


 Pokud si stravu neodhlásíte bude Vám další dny účtována v plné výši včetně všech nákladů.


Tyto neodhlášené obědy si můžete odnést v jídlonosiči (za plnou cenu).

Vyúčtování neodhlášené stravy (dle sledování absence) bude probíhat vždy v následujícím

měsíci. Pokud nebude mít dítě na stravovacím kontě dostatek peněz, bude zákonný zástupce

vyzván k uhrazení dlužné částky e-mailem nebo písemně. Neuhrazení dlužné částky může být

důvodem k ukončení docházky do MŠ.

 

VEDENÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY APELUJE TÍMTO NA RODIČE, AŤ SI NEPŘÍTOMNOST DĚTÍ

VE ŠKOLE PEČLIVĚ HLÍDAJÍ A ODHLAŠUJÍ. TÍM POMOHOU PŘEDCHÁZET NEPŘÍJEMNOSTEM,

 KTERÉ SE VYSKYTUJÍ PŘI PLACENÍ NEDOPLATKŮ

 

Kategorie                    dotovaná strava celodenní                nedotovaná strava celodenní

3 - 6 let                                    35,- Kč                                                            67,- Kč

7 - 10 let                                  37,- Kč                                                            69,- Kč

 

Úplné znění provozního řádu školní jídelny najdete v záložce stravování

 

DOPLNĚNÍ:

 

Ranní svačinku lze v případě zájmu vyzvednout ve školní kuchyni (na odloučeném pracovišti tam)

v době od 8.00 do 8.30 hod. do vlastních přinesených obalů

Oběd se vydává beze změny v době od 11.15. do 11.30 hod.

Odpolední svačinku vydáme na vyžádání zároveň s obědem do vlastních přinesených obalů.

 

 


 

=================================================================