18. 7. 2016

 

Vážení rodiče,

 

po dohodě se zřizovatelem Vám oznamujeme , že z provozních důvodů – probíhající rekonstrukce sociálního zařízení v celém objektu školy, bude provoz pro přihlášené děti zajištěn v posledním týdnu od 25. do 29.července 2016 na odloučeném pracovišti K Náměstí 261. Prázdninový provoz je rovněž od 6:00 – 16:00 hodin.

 

K organizaci:

 

V pátek 22.7.2016 odneste prosím ze šaten všechny věci od dětí domů a přineste je v pondělí 25.7.2016 na odloučené pracoviště. Tam po příchodu zvoňte na třídu KVĚTINKY a děti po převlečení v zadní šatně předejte paní učitelce v 1. poschodí.

 

Věříme, že vzhledem k rozsahu prací a jejího včasného dokončení před zahájením nového školního roku, naši situaci pochopíte.

 

Děkujeme rodičům za pochopení a  případnou možnost odhlášení dítěte na tyto dny.

 

V Brušperku dne 18. července 2016

                           Vítězslava Karasová, ředitelka školy

 

==========================================================================

8. 6. 2016

I N F O R M A C E

 

DŮLEŽITÉ ZMĚNY V TERMÍNECH ÚHRAD ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ A ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Od 1. září 2016 dojde ke sjednocení termínu úhrady za školní stravování a předškolní vzdělávání dětí MŠ a žáků ZŠ

 

Možnosti úhrady:

 

a) trvalým příkazem

Zákonný zástupce si zřídí u svého peněžního ústavu trvalý příkaz k úhradě tak, aby částka byla připsána na účet MŠ v období mezi 15. - 20. dnem předcházejícího měsíce. (Informace poskytne vedoucí ŠJ)

 

b) hotovostně

termín: poslední dva pracovní dny v měsíci před hrazeným obdobím v době od 6.45 do 14.30 hod. v pokladně MŠ. Pokud v tyto dny je ZŠ uzavřena z důvodu prázdnin nebo ředitelského volna platí poslední dva dny před těmito uzavřenými dny (není-li oznámeno jinak).

 

                                          Naše mateřská škola doporučuje úhradu bezhotovostně.

 

Odhlašování stravy zůstává beze změn - telefonicky: 775 886 852, 558 438 693 nebo

                                                                 -  E-mailem: sj.brusperk@email.cz

                                         nejpozději do 13.00 hodiny pracovní den předem.

* * * * * *

ŽÁDÁME RODIČE, KTEŘÍ MAJÍ NASTAVENOU TRVALOU PLATBU V TERMÍNU MEZI 1. - 7. DNEM V MĚSÍCI, ABY SI V PRŮBĚHU PRÁZDNIN TERMÍN SPLATNOSTI ZMĚNILI.

NAPŘ. ZÁLOHOVÁ ČÁSTKA NA MĚSÍC ZÁŘÍ MUSÍ BÝT UHRAZENA MEZI 15. - 20. SRPNEM 2016.

 

HOTOVOSTNÍ PLATBA NA MĚSÍC ZÁŘÍ: 30. A 31. SRPNA OD 7.00 DO 14.30 HOD. V POKLADNĚ MŠ

 

 

Vítězslava Karasová

Ředitelka mateřské školy

 

=================================================================

6.4.2016

 

 

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN 2016

 

KLIKNI ZDE

 

 

=================================================================

3.2.2016

 

 PŘEDNÁŠKA PŘEDNÍCH ODBORNÍKŮ, DOPORUČUJEME KE SHLÉDNUTÍ

 

 KLIKNI NA ODKAZ  ZDE KDE NAJDEŠ VIDEO

 

 =================================================================

 

3.12.2015

 

 

Mateřská škola zakoupila k výuce dětí Interaktivní Minikatedru Sweetbox

 

foto  ZDE a ZDE

 

 

=================================================================

 24.06.2016

 

 

Nasbírali jsme PET víčka pro Lukáška Jendrulku

 

Poděkování jeho rodiny naleznete ZDE

 

  

=================================================================

 9.11.2015

 

Nová nutriční doporučení pro školní jídelny

čtěte  ZDE

 

 

 

=========================================================================

 

24.3.2015

 

Článek k problematice školního stravování 2

 

"LUŠTĚNINOVÉ POKRMY VČERA A DNES"

pohled odborníka

 

===============================================================

 

 

 

 

Článek k problematice školního stravování 1

 

KLIKNI ZDE

 

(zdroj časopis Školství)

 

====================================================================

---------------------------------------------------------------------------------

 

O Z N Á M E N Í

stravování dětí v době jejich nepřítomnosti ve škole


s platností od 1. 1. 2015

 

1. Dle školského zákona č.561/2004 §119 v platném znění se uskutečňuje stravování dětí

a žáků v době jejich pobytu ve škole. Podle vyhlášky 107/2005 §4 odst. 9 v platném znění

se považuje pouze první den neplánované nepřítomnosti (nemoci) dítěte za pobyt ve škole

a má nárok na dotovanou stravu. Oběd si tedy můžete odnést v jídlonosiči pouze první den

(11.15 – 11.30 MŠ na Sportovní ulici a od 11.00 - 11.15 hod. v MŠ - odloučené pracoviště na ulici K Náměstí ) a další dny nepřítomnosti si stravu musíte odhlásit (do 13.00 hod. pracovní den předem)


 Pokud si stravu neodhlásíte bude Vám další dny účtována v plné výši včetně všech nákladů.


Tyto neodhlášené obědy si můžete odnést v jídlonosiči (za plnou cenu).

Vyúčtování neodhlášené stravy (dle sledování absence) bude probíhat vždy v následujícím

měsíci. Pokud nebude mít dítě na stravovacím kontě dostatek peněz, bude zákonný zástupce

vyzván k uhrazení dlužné částky e-mailem nebo písemně. Neuhrazení dlužné částky může být

důvodem k ukončení docházky do MŠ.

 

VEDENÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY APELUJE TÍMTO NA RODIČE, AŤ SI NEPŘÍTOMNOST DĚTÍ

VE ŠKOLE PEČLIVĚ HLÍDAJÍ A ODHLAŠUJÍ. TÍM POMOHOU PŘEDCHÁZET NEPŘÍJEMNOSTEM,

 KTERÉ SE VYSKYTUJÍ PŘI PLACENÍ NEDOPLATKŮ

 

Kategorie                    dotovaná strava celodenní                nedotovaná strava celodenní

3 - 6 let                                    31,- Kč                                                            61,- Kč

7 - 10 let                                  33,- Kč                                                            63,- Kč

 

Úplné znění provozního řádu školní jídelny najdete v záložce stravování

 

DOPLNĚNÍ:

 

Ranní svačinku lze v případě zájmu vyzvednout ve školní kuchyni (na odloučeném pracovišti tam)

v době od 8.00 do 8.30 hod. do vlastních přinesených obalů

Oběd se vydává beze změny v době od 11.15. do 11.30 hod.

Odpolední svačinku vydáme na vyžádání zároveň s obědem do vlastních přinesených obalů.

 

 


 

=================================================================