Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Brušperk

Školné

Směrnice o úplatě předškolního vzdělávání platná od 1.9.2023  (301.06 kB)

Směrnice o úplatě za předšk. vzděl. od 1.9.2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 226.66 kB

_________________________________________________________

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Brušperk, podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je stanovena na 500 Kč měsíčně.

Od 1.9.2024   -   600 Kč.

Úplatu nehradí děti v posledním ročníku MŠ - děti, které dovrší 6 let do 31.8. příslušného školního roku. Školné nehradí také dítě, které dostalo odklad školní docházky na doporučení ŠPZ.

-----------------------------------------------------------------------------

Platbu lze uskutečnit pouze převodem na účet. Každé dítě má přiřazen svůj variabilní symbol, který je nutno úvést při zadávání trvalého příkazu k úhradě.

Specifický symbol je 11.

Splatnost úplaty je od 1. do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce!

Informace k úhradě včetně variabilního symbolu poskytneme na tel. 775 886 852 

----------------------------------------------------------------------------  Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

 

 

       

 

Mohlo by Vás zajímat