Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Brušperk

Školné

Směrnice o úplatě předškolního vzdělávání platná od 1.9.2023  (301.06 kB)

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Brušperk, podle ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je stanovena na 500 Kč měsíčně

Úplatu nehradí děti v posledním ročníku MŠ - děti, které dovršily 6 let do 31.8. příslušného roku. Školné nehradí také dítě, které dostalo odklad školní docházky na doporučení ŠPZ.

Platbu lze uskutečnit pouze převodem na účet. Každé dítě má přiřazen svůj variabilní symbol, který je nutno úvést při zadávání trvalého příkazu k úhradě.

Specifický symbol je 11.

Splatnost úplaty je od 1. do 15. dne v příslušném měsíci.

Informace k úhradě včetně variabilního symbolu poskytneme na tel. 775 886 852              

Potvrzení pro uplatnění daňové slevy

Potvrzení pro uplatnění daňové slevy poskytujeme vždy v měsíci lednu, kdy je k dispozici na každé třídě.

Potvrzení se vydává pouze jedno vůči podpisu zákonného zástupce dítěte.

Mohlo by Vás zajímat