Aktuality

m

Mikulášská nadílka v MŠ

klikni ZDE

 

**************************************************************************************************************************************************************

OZNÁMENÍ

S účinností od 1. ledna 2022 dojde ke zvýšení cen stravy ve školní jídelně u všech kategorií strávníků.

Kategorie děti do 6 let věku....... celodenní strava 40,00 Kč záloha 800,00 Kč
                                                    polodenní strava 30,00 Kč záloha 600,00 Kč

Kategorie děti 7 let ...................  celodenní strava 42,00 Kč záloha 840,00 Kč
                                                    polodenní strava 32,00 Kč záloha 640,00 Kč

(Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni nadobu školního roku (školní rok trvá od 1.9. do 31.8. kalendářního roku), ve kterém dosáhnou uvedeného věku. (Zákon 561/2004 Sb. Školský zákon § 24)


Žádáme Vás o navýšení měsíční zálohové částky u trvalého příkazu dle výše rozepsaných záloh.


Zároveň dojde ke zvýšení ceny režijních nákladů na 43,00 Kč/1 den a proto opět apelujeme na rodiče, aby stravu v době nepřítomnosti dítěte ve školce včas odhlašovali přímo školní jídelně.
(Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada za přípravu stravy do plné výše tj. + 43,00 Kč.

Odhlášky obědů na následující den provádějte nejpozději pracovní den předem do 13.00 hod. prostřednictvím e-mailu: sj.brusperk@email.cz nebo telefonicky na 775 886 852, 597 457 215.

 

**************************************************************************************************************************************************************

23.10.2021

K

VÁNOČNÍ PROVOZ

Provoz mateřské školy je do 22. 12. 2021. Od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 je MŠ uzavřena. Děti přivítáme v novém roce 3. 1. 2022.

 

 

 

 

********************************************************************************************************************************************************************************************************************

 ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

********************************************************************************************************************************************************************************************************************

5.5.2021

 

Od 10.5.2021 budou mateřské školy opět otevřeny pro všechny děti.
Provoz MŠ bude v běžném režimu, to znamená děti bez roušek a testování.

Děti, které již nyní navštěvují MŠ (předškoláci a děti vybraných profesí se vrátí do svých tříd, nezapomeňte si v pátek 7.5.2021 přenést všechny věci).

 

Provoz MŠ od 6:00 – 16:30 hod.

• dítě do MŠ přivádí a odvádí pouze jedna osoba
• dospělí i ostatní doprovod vstup do areálu a budovy MŠ pouze s respirátorem
• před vstupem do budovy použijte dezinfekci rukou a návleky na obuv
• převlékněte dítě v šatně a předejte jej učitelce
• v šatně a prostorách MŠ se nezdržujte
• nadále platí, že vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, aby se omezilo shlukování osob
• paní učitelky či jiný personál budou regulovat množství osob v šatnách dětí
• při příchodu a odchodu dětí z MŠ není povolen pobyt na herních prvcích zahrady

Strava:
• od pondělí 10. 5. 2021 bude všem dětem automaticky přihlášena strava
• pokud dítě nepřijde v pondělí, či jiné dny do MŠ odhlaste si je nejpozději do pátku 7.5.2021 do 13:00 hodin
• v případě, že potřebujete změnit délku pobytu dítěte v MŠ např. bude odcházet po obědě, nahlaste změnu vedoucí školní jídelny emailem, nebo telefonicky
vedoucí školní jídelny: 775 886 852 email: sj.brusperk@email.cz

Těšíme se na Vaše děti !!! 

 Kamila Kostková, ředitelka školy

 

 

************************************************************************************************

9.4.2021

a 

Vážení rodiče,

od 12.4.2021 bude Mateřská škola Brušperk otevřena pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů vybraných profesí.          Je nutné si přečíst následující informace.

Podrobné informace o návratu dětí - ZDE

Jak bude probíhat testování - ZDE

Návod na testování - ZDE

Informace MŠMT k provozu škol - ZDE

Pokyny Ministerstva zdravotnictví k provozu škol- ZDE 

Pokyn Ministerstva zdravotnictví k přítomnosti a testování - ZDE

Pokyn Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest - ZDE

Pokyn MŠMT - Kontrolní seznam příznaků - ZDE

Ústřední krizový štáb ČR zřídil web kde naleznete informace k problematice  testování a nejčastější dotazyodkaz ZDE

 

 ************************************************************************************************

28.2.2021 

 

U

!!!! UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE  !!!


na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200
o přijetí krizového opatření, se omezuje provoz mateřských škol a to do odvolání. 

Mateřská škola Brušperk bude do tohoto data uzavřena. Aktuální informace sledujte na našich stránkách.

odkaz na usnesení vlády naleznete ZDE

Mateřská škola nevystavuje žádné potvrzení o uzavření MŠ, dokládá se jen čestné prohlášení žadatele.

 Odkaz na ČSSZ, kde jsou aktuální informace k čerpání ošetřovného z důvodu uzavření škol naleznete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Na stránkách se uvádí, že v období prázdnin není možné čerpat ošetřovné. Upozorňuji, že jarní prázdniny mateřská škola nemá, takže i v těchto dnech máte nárok o ošetřovné žádat.

 

Budeme pevně věřit, že se situace zlepší a brzy se ve zdraví všichni shledáme.

Kamila Kostková, ředitelka školy

  

 

****************************************************************************

9.9.2020

i

Vzhledem ke zhoršující se situaci v ČR (Covid 19), prosíme rodiče, aby se zdržovali v budově školy pouze po dobu nezbytně nutnou a to s ochrannou rouškou.

 

Děkujeme

 

****************************************************************************

31.8.2020

Z

Vážení rodiče,

chceme chránit zdraví vašich dětí, proto platí zvýšené hygienické opatření. Při vstupu do budovy dospělí i děti mají povinnost si dezinfikovat ruce.

 

OD 1.9.2020 VSTUP DO BUDOVY MŠ POUZE S ROUŠKOU

(děti z MŠ roušku mít nemusí)

DĚKUJEME

 

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

 9.3.2020

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ KHS,

Z DŮVODU NEBEZPEČÍ KORONAVIRU V MŠ BRUŠPERK

Vážení rodiče,

z důvodu zvyšujícího se rizika zavlečení infekce novým koronavirem SARS-CoV-2 na území MS kraje, který způsobuje onemocnění COVID 2019 jsme přistoupili v naší mateřské škole k následujícím mimořádným preventivním opatřením:

1. Provádíme důkladnou a pravidelnou dezinfekci pevných ploch společných prostor (šatna, denní místnost, vstupní  prostory, jídelna, záchody, umývárny, sprchy, třídy atd). Dezinfekci provádíme minimálně 1x denně dezinfekčními prostředky s virucidními účinky (Savo, Viamera, Domestos, Sanytol). Způsobem použití dezinfekčního prostředku, jeho ředění a jeho aplikaci, se řídíme dle návodu od výrobce.

2. Učitelky dohlíží na důslednou hygienu dětí zejména po použití toalety, před jídlem a po příchodu z pobytu venku. Děti si pravidelně myjí důkladně ruce mýdlem a teplou vodou, poté jim učitelka aplikuje na ruce malé množství desinfekčního gelu, které si děti na ruce rozetřou. Děti, které jsou momentálně v jiné třídě než ve své kmenové a nemají svůj ručník používají jednorázové papírové ručníky, které jsou v dávkovači umístěny v každé koupelně.

3. Všichni zaměstnanci dodržují zvýšená hygienická opatření stejně jako děti, všichni zaměstnanci byli poučeni dne 2.3.2020.

4. Rodiče, kteří navštívili Itálii, která je nejvíc zasažena probíhající epidemií způsobenou novým koronavirem (SARS-CoV-2)), popřípadě pobývali v jiných rizikových oblastech postižených koronavirem, byli vyzváni, aby tuto skutečnost nahlásili učitelce a následně postupovali dle doporučení tzn. telefonicky ohlásili skutečnost na tel. lince 112 nebo na KHS a zůstali v privátní karanténě 14 dnů. Uvedená opatření jsou preventivní povahy a vycházejí z nařízení a doporučení příslušných státních orgánů. Žádám všechny zúčastněné, aby je přijali s pochopením a zdravým rozumem, abychom se najedné straně vyhnuli zbytečné panice a na druhé straně zbytečně neohrozili svým jednáním ostatní lidi, s nimiž přicházíme do styku.

Velmi děkuji za spolupráci

Kamila Kostková, ředitelka MŠ Brušperk

 

*************************************************************************************************************************************************************************************************************

virus

 

Vážení rodiče,

v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci vydanou Krajskou

hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje doporučujeme, aby děti,

které pobývaly v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy KORONAVIRU

v zájmu zvýšené opatrnosti, zůstaly po dobu 14 dnů preventivně doma

v karanténě, tzn. aby zákonní zástupci děti nevodili do MŠ.

Odkaz na stránky KHS Ostrava:

http://www.khsova.cz/homepage/korona-virus-detail/12974

KHS našim zaměstnancům, kteří pobývali v Itálii, karanténu nenařídila,

přesto z preventivních důvodů zůstanou na základě doporučení Krajského

úřadu Moravskoslezského kraje doma.

 

Děkujeme za pochopení.

 Kamila Kostková, ředitelkaMŠ

 

- DOPORUČENÍ -

 

- INFORMAČNÍ LETÁK -

 

*****************************************************************************

13.2.2020

eu

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA

informace ZDE

 

*****************************************************************************

 

 

  12.9.2019 

I

 

 

ŠABLONY II.

V měsíci září a říjnu v MŠ proběhly projektové dny, které si pro nás připravili lektoři Malé technické univerzity Ostrava

více info ZDE

 

****************************************************************************************************

      st   

Státní fond životního prostředí České republiky

 

 PROJEKT PŘÍRODNÍ ZAHRADA - LES VYPRÁVÍ 

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 ****************************************************************************************************

26..62019

I

 

 KOMU JSME SBÍRALI PET VÍČKA ?

INFORMACE - ZDE 

PLAKÁTEK NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK - ZDE

!!!  DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ  !!!

 

================================================================

 

STARŠÍ, ALE PLATNÉ INFORMACE 

 

 

 ================================================================

22.10.2018

eu

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů
v rámci výzvy č.63 - OP VVV - Šablony II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008870
Název projektu: Personální podpora v MŠ Brušperk
Celková výše podpory: 649 702,- Kč

 

 

 

================================================================

29.8.2018

 

Systém rozdělení dětí do tříd:

Třída Sluníčka – nejmladší děti
Třída Koťátka – nejmladší děti
                                    Třída Včelky – smíšená z dětí starších a předškolních
Třída Broučci – předškolní děti
Třída Motýlci – předškolní děti
                                              Třída Květinky – smíšené děti od nejmladších po předškolní

 

================================================================

29.8.2018

 

INFORMACE PRO RODIČE 

 

Z důvodu rozšíření prostoru školní kuchyně je ředitelna mateřské školy přemístěna na odloučené pracoviště

na ulici K Náměstí č. 261.


 

 

 

================================================================

20.9.2017

 

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

Financováno z projektu EVROPSKÉ UNIE

" MŠ V BRUŠPERKU, PŘIJME KAŽDÉHO KLUKA I HOLČIČKU "

                                     

Semináře :    - Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku - KLIKNI ZDE

- Mluví Vaše dítě správně ? - KLIKNI ZDE

 

 

 ================================================================

11.7.2017

 

  Informace o povinném předškolním vzdělávání - ZDE

 

 

Přihlášení