Aktuality

          **************************************************************************** 

6.10.2020

1

Drakiáda 

INFO ZDE

****************************************************************************

9.9.2020

i

Vzhledem ke zhoršující se situaci v ČR (Covid 19), prosíme rodiče, aby se zdržovali v budově školy pouze po dobu nezbytně nutnou a to s ochrannou rouškou.

 

Děkujeme

 

****************************************************************************

31.8.2020

Z

Vážení rodiče,

chceme chránit zdraví vašich dětí, proto platí zvýšené hygienické opatření. Při vstupu do budovy dospělí i děti mají povinnost si dezinfikovat ruce.

 

OD 1.9.2020 VSTUP DO BUDOVY MŠ POUZE S ROUŠKOU

(děti z MŠ roušku mít nemusí)

DĚKUJEME

  

 

****************************************************************************

22.5.2020

O

 

Nová směrnice o úplatě předškolního vzdělávání platná od 1.9.2020

Klikni ZDE

(od září 2020 bude částka 400,- Kč a platba bude provedena v daný měsíc, tzn. první platba na září bude provedena do 15.září 2020. )

NEZAPOMEŇTE SI UPRAVIT TRVALÉ PŘÍKAZY !

 

TÝKÁ SE POUZE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.
PRO STRAVNÉ PLATÍ STEJNÁ PRAVDLA JAKO DOPOSUD, TZN. PRVNÍ PLATBA NA ZÁŘÍ BUDE PROVEDENA DO 15.SRPNA.

 

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

19.5.2020

Informace "ŠKOLNÉ"

 Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v období mimořádného epidemiologického opatření

a po znovuotevření MŠ

 Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro měsíc březen –srpen 2020 takto:

(částka 300,-/měsíc: počet pracovních dnů x počet otevřených dnů v MŠ)

 

březen     MŠ uzavřena od 17. 3. 2020                  150,-Kč

duben      MŠ uzavřena                                              0,-Kč

květen     MŠ otevřena od 25. 5. 2020                     79,-Kč

červen     celodenní docházka                                300,-Kč

červenec  celodenní docházka                                300,-Kč

srpen       celodenní docházka                                215,-Kč

 

Pokud dítě vzhledem k nynější situaci již do konce školního roku tj. do 31. 8. 2020 vůbec nenastoupí, nebude platit úplatu za předškolní vzdělávání.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě v termínu květen až červen k předškolnímu vzdělávání, uhradí úplatu za předškolní vzdělávání měsíčně, dle výše uvedeného rozpisu. Červenec a srpen neplatí.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě v termínu květen až srpen k předškolnímu vzdělávání, uhradí úplatu za předškolní vzdělávání měsíčně, dle výše uvedeného rozpisu a to i vpřípadě, že přihlásí své dítě v termínu červenec až srpen k předškolnímu vzdělávání, uhradí úplatu za předškolní vzdělávání měsíčně, dle výše uvedeného předpisu tj. květen-srpen

 Kamila Kostková, ředitelka MŠ

 ***********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Starší informace

 

 

 ***********************************************************************************************************************************************************************************************************

 14.3.2020

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádného epidemiologického opatření, na žádost vedení MŠ,

rozhodla rada města Brušperk, že od úterý 17. 3. 2020 bude

Mateřská škola v Brušperku do odvolání uzavřena.

(Strava je automaticky odhlášena)

 

Žádost o ošetřovné si prosím vyžádejte e-mailem

         e-mail: mail@ms-brusperk.cz

 

Kamila Kostková, ředitelka MŠ

 

 

 ******************************************************************************************************************************************************************************************************************

 9.3.2020

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ KHS,

Z DŮVODU NEBEZPEČÍ KORONAVIRU V MŠ BRUŠPERK

Vážení rodiče,

z důvodu zvyšujícího se rizika zavlečení infekce novým koronavirem SARS-CoV-2 na území MS kraje, který způsobuje onemocnění COVID 2019 jsme přistoupili v naší mateřské škole k následujícím mimořádným preventivním opatřením:

1. Provádíme důkladnou a pravidelnou dezinfekci pevných ploch společných prostor (šatna, denní místnost, vstupní  prostory, jídelna, záchody, umývárny, sprchy, třídy atd). Dezinfekci provádíme minimálně 1x denně dezinfekčními prostředky s virucidními účinky (Savo, Viamera, Domestos, Sanytol). Způsobem použití dezinfekčního prostředku, jeho ředění a jeho aplikaci, se řídíme dle návodu od výrobce.

2. Učitelky dohlíží na důslednou hygienu dětí zejména po použití toalety, před jídlem a po příchodu z pobytu venku. Děti si pravidelně myjí důkladně ruce mýdlem a teplou vodou, poté jim učitelka aplikuje na ruce malé množství desinfekčního gelu, které si děti na ruce rozetřou. Děti, které jsou momentálně v jiné třídě než ve své kmenové a nemají svůj ručník používají jednorázové papírové ručníky, které jsou v dávkovači umístěny v každé koupelně.

3. Všichni zaměstnanci dodržují zvýšená hygienická opatření stejně jako děti, všichni zaměstnanci byli poučeni dne 2.3.2020.

4. Rodiče, kteří navštívili Itálii, která je nejvíc zasažena probíhající epidemií způsobenou novým koronavirem (SARS-CoV-2)), popřípadě pobývali v jiných rizikových oblastech postižených koronavirem, byli vyzváni, aby tuto skutečnost nahlásili učitelce a následně postupovali dle doporučení tzn. telefonicky ohlásili skutečnost na tel. lince 112 nebo na KHS a zůstali v privátní karanténě 14 dnů. Uvedená opatření jsou preventivní povahy a vycházejí z nařízení a doporučení příslušných státních orgánů. Žádám všechny zúčastněné, aby je přijali s pochopením a zdravým rozumem, abychom se najedné straně vyhnuli zbytečné panice a na druhé straně zbytečně neohrozili svým jednáním ostatní lidi, s nimiž přicházíme do styku.

Velmi děkuji za spolupráci

Kamila Kostková, ředitelka MŠ Brušperk

 

*************************************************************************************************************************************************************************************************************
virus

 

Vážení rodiče,

v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci vydanou Krajskou

hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje doporučujeme, aby děti,

které pobývaly v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy KORONAVIRU

v zájmu zvýšené opatrnosti, zůstaly po dobu 14 dnů preventivně doma

v karanténě, tzn. aby zákonní zástupci děti nevodili do MŠ.

Odkaz na stránky KHS Ostrava:

http://www.khsova.cz/homepage/korona-virus-detail/12974

KHS našim zaměstnancům, kteří pobývali v Itálii, karanténu nenařídila,

přesto z preventivních důvodů zůstanou na základě doporučení Krajského

úřadu Moravskoslezského kraje doma.

 

Děkujeme za pochopení.

 Kamila Kostková, ředitelkaMŠ

 

- DOPORUČENÍ -

 

- INFORMAČNÍ LETÁK -

 

 

*****************************************************************************

*****************************************************************************

13.2.2020

eu

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA

informace ZDE

 

*****************************************************************************

 

 

  12.9.2019 

I

 

 

ŠABLONY II.

V měsíci září a říjnu v MŠ proběhly projektové dny, které si pro nás připravili lektoři Malé technické univerzity Ostrava

více info ZDE

 

****************************************************************************************************

      st   

Státní fond životního prostředí České republiky

 

 PROJEKT PŘÍRODNÍ ZAHRADA - LES VYPRÁVÍ 

VÍCE INFORMACÍ ZDE

 ****************************************************************************************************

26..62019

I

 

 KOMU JSME SBÍRALI PET VÍČKA ?

INFORMACE - ZDE 

PLAKÁTEK NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK - ZDE

!!!  DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMÁHAJÍ  !!!

 

================================================================

 

STARŠÍ, ALE PLATNÉ INFORMACE 

 

 

 ================================================================

22.10.2018

eu

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů
v rámci výzvy č.63 - OP VVV - Šablony II.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008870
Název projektu: Personální podpora v MŠ Brušperk
Celková výše podpory: 649 702,- Kč

 

 

 

================================================================

29.8.2018

 

Systém rozdělení dětí do tříd:

Třída Sluníčka – nejmladší děti
Třída Koťátka – nejmladší děti
                                    Třída Včelky – smíšená z dětí starších a předškolních
Třída Broučci – předškolní děti
Třída Motýlci – předškolní děti
                                              Třída Květinky – smíšené děti od nejmladších po předškolní

 

================================================================

29.8.2018

 

INFORMACE PRO RODIČE 

 

Z důvodu rozšíření prostoru školní kuchyně je ředitelna mateřské školy přemístěna na odloučené pracoviště

na ulici K Náměstí č. 261.


 

 

 

================================================================

20.9.2017

 

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

Financováno z projektu EVROPSKÉ UNIE

" MŠ V BRUŠPERKU, PŘIJME KAŽDÉHO KLUKA I HOLČIČKU "

                                     

Semináře :    - Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku - KLIKNI ZDE

- Mluví Vaše dítě správně ? - KLIKNI ZDE

 

 

 ================================================================

11.7.2017

 

  Informace o povinném předškolním vzdělávání - ZDE

 

 

Přihlášení