Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Brušperk

Informace

Přihláška ke stravování

Před začátkem stravování musí zákonní zástupci odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování. Ta platí po celou dobu školního stravování.

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ ŽÁCI ZŠ (36 kB)

Ke stravování ve školní jídelně základní školy se všichni noví strávníci přihlašují na základě odevzdání vyplněné "Přihlášky ke stravování". Lze si ji vyzvednout v kanceláří ŠJ nebo stáhnout na www.ms-brusperk.cz. Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat před začátkem stravování vedoucí školní jídelny. Součástí přihlášky je souhlas se zpracováním osobních údajů. Je důležité, aby se každý strávník a zákonný zástupce seznámil s provozním řádem ŠJ a je povinen ho dodržovat. Svým podpisem zákonný zástupce stvrzuje, že byl s provozním řádem ŠJ seznámen. Celé znění provozního řádu je zveřejněno na www.ms-brusperk.cz

Bezkontaktní čipy

K identifikaci strávníka u výdejního okénka slouží bezkontaktní čip, který platí po celou dobu školní docházky. Všichni strávníci jsou povinni mít čip při každém výdeji oběda.
Čip lze zakoupit pouze v hotovosti. Zálohová částka činí 125,- Kč.

Každý strávník se u výdejního okénka identifukuje bezkontaktním čipem. Čip lze zakoupit pouze v hotovosti u vedoucí šk. jídelny v mateřské škole. Boční vchod brankou - zvonit (za Modrou labutí)

Prodejní doba: pracovní dny (kromě dnů školních prázdnin, ředitelského volna apod.) od 7.00 do 9.00 hod.

Zálohová cena čipu činí 125,- Kč  (hotově)

Ztráta čipu: V případě ztráty čipu si musí strávník zakoupit čip nový ve výše uvedené provozní době.

Platba za obědy

Bezhotovostně – bankovním převodem na účet MŠ.

Strava se hradí zálohově předem na celý následující měsíc.

Číslo účtu: 2702392300/2010

Variabilní číslo: sdělíme při osobním nákupu čipu v MŠ

V případě nedostatečné hotovosti nelze oběd objednat.

Doporučujeme si dítě přihlásit včas, abyste stihli zálohovou částku na září uhradit již v srpnu.

K přihlášení strávníka k odběru obědů na následující měsíc dojde po připsání zálohové částky na účet ŠJ ve stanoveném termínu. Strávník si zajišťuje pouze odhlášky. Hromadné odhlášky (prázdniny, ředitelské volno apod.) jsou prováděny automaticky školní jídelnou.

Podrobnější informace sdělíme osobně.

S. Vojtková, vedoucí provozář školní jídelny

Ceny obědů od 1.1.2023

 • I. žáci 7-10 let - 30,-- Kč
 • II. žáci 11-14 let - 34,-- Kč
 • III. žáci 15 a více let - 43,-- Kč

Platba za obědy probíhá zálohově v měsící předem a poze bezhotovostně

Bezhotovostní měsíční zálohová částka

 • I. žáci 7-10 let - 630,-- Kč
 • II. žáci 11-14 let - 714,-- Kč
 • III. žáci 15 a více let - 903,-- Kč

Zařazování strávníků dle věkových kategorií

Podle vyhlášky č. 107/2008 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. přílohy č. 2 dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

Číslo účtu školní jídelny: 2702392300/2010

Variabilní symbol žáka: sdělíme osobně nebo telefonicky 

Specifický symbol: 10

Vyzvednutí oběda do jídlonosiče

Obědy do jídlonosiče za nepřítomné žáky se vydávají v době od 11.45 do 12.00 hod. u vstupu do výdejny ZŠ (u restaurace "Na letné") - zvoňte. Do prostoru výdejny je zakázáno vstupovat.

Nádoby musí být čisté. Do špinavých nádob nemusí být jídlo vydáno. Strava je určena k okamžité spotřebě.

Stravování dětí a žáků v době jejich nepřítomnosti ve škole

Ve smyslu §4, odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování a dle školského zákona č. 561/2004 §119 má strávník nárok na dotovanou stravu pouze je-li přítomen ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. Zakoupenou stravu na následující dny nepřítomnosti je nutné si odhlásit (do 13.00 hod pracovní den předem). V případě, že stravu neodhlásíte, bude školní jídelna na základě sledování absence žáka ve škole nucena doúčtovávat všechny ostatní náklady za tyto dny, které činí na jeden oběd +50,- Kč. Zároveň však je možné si tuto stravu odnést v jídlonosiči (za plnou cenu).

Vedení školy a školní jídelny apeluje tímto na rodiče, ať si nepřítomnost dětí ve škole pečlivě hlídají. Tím pomohou předcházet nepříjemnostem, které se mohou při placení nedoplatků vyskytnout.

Možnosti odhlašování: e-mailem na sj.brusperk@email.cz, telefonicky 775 886 852, 597 457 215, internetovým přihlášením, terminálem.

Dietní stravování

Školní jídelna poskytuje dietní stravování. Pro žáky základní školy připravuje pouze dietu bezlepkovou (BL) a dietu bezmléčnou (BM).

Zájemci o toto stravování musí před zahájením stravování pro každý školní rok:

1. vyplnit a odevzdat přihlášku k dietnímu stravování

2. rodiče (zákonní zástupci) dítěte jsou povinni doložit potvrzení od lékaře, ve kterém je jasně specifikován typ diety

(pokud je stanovena celoživotní dieta stačí doložit jednou)

Výše finančních normativů - diety (od 1.9.2024)

ZŠ I 7-10 let

 • Bezlepková dieta - 33,-                           
 • Měsíční záloh. částka - 693,-
 • Bezmléčná dieta - 33,-                           
 • Měsíční záloh. částka - 6693,-

ZŠ II 11-14 let

 • Bezlepková dieta - 37,-                              
 • Měsíční záloh. částka - 777,-
 • Bezmléčná dieta - 37,- 
 • Měsíční záloh. částka - 777,-

ZŠ III 15 let a výše   

Bezlepková dieta - 46,-                              

Měsíční záloh. částka -  966,-

Bezmléčná dieta - 46,-

Měsíční záloh. částka -  966,-

Aktuální jídelní lístek je k dispozici na webových stránkách mateřské školy.

Přihláška k bezlepkové stravě (33.5 kB)

Přihláška k bezmléčné stravě (32.5 kB)

Bližší informace: S. Vojtková, 775 886 852, 597 457 215

Výběr jídel

ŠJ nabízí v ZŠ výběr ze dvou hlavních jídel. Každý strávník má po zaplacení zálohové částky automaticky navolen oběd č.1. Oběd č. 2 je možné navolit na objednávkovém terminále umístěném na chodbě u jídelny nebo po přihlášení svými identifikačními údaji na www.strava.cz. Volbu chodu lze provést nejpozději 3 pracovní dny předem do 13.00 hodiny (příklad: ve středu do 13.00 hodiny na pondělí). V některých dnech a případech (provozních) si školní jídelna vyhrazuje právo nabízet pouze jedno jídlo bez výběru. Pokud se k chodu č. 2 přihlásí méně než 40 strávníků nebude se chod č. 2 připravovat, všichni budou převedeni k odběru chodu č. 1.
Jídelníček je zveřejněn vždy na 14 dní dopředu.

Informace k internetovým odhláškám a přihláškám poskytneme na tel.: 775 886 852, 597 457 215 nebo na sj.brusperk@email.cz

Hmotnost porcí pro ZŠ

polévka - 300 ml (dospělý)

(koeficient přepočtu 0,7 – 7-10 let, 0,8 11-14 let, 1 15 a více let)

maso (v syrovém stavu)

 • vepřové, hovězí - 7 – 10 let (70 g), 11 – 14 let (80 g), 15 – více let (100 g)
 • drůbeží - 7 – 10 let (80 g), 11 – 14 let (90 g), 15 – více let (110 g)
 • ryby - 7 – 10 let (100 g), 11 – 14 let (100 g), 15 – více let (120 g)
 • sekané - 7 – 10 let (60 g), 11 – 14 let (70 g), 15 – více let (90 g)

Hmotnostní úbytky vzniklé tepelnou úpravou činí 35 – 45%

hotová porce přílohy

7 – 10 let, 11-14 let, 15 a více let     

 • vařené bramobory - 130 g, 200 g, 250 g               
 • bramborová kaše - 150 g, 200 g, 250 g               
 • rýže - 110 g, 130 g, 160 g               
 • těstoviny - 140 g, 160 g, 200 g               
 • špagety - 175 g, 200 g, 250 g               
 • houskový knedlík - 110 g, 130 g, 160 g               
 • bramborový knedlík - 140 g, 160 g, 200 g               

ostatní

7 – 10 let, 11-14 let, 15 a více let     

 • luštěniny - 210 g, 240 g, 300 g               
 • hotová omáčka - 150 ml
 • šťáva - 50 – 120 ml

(koeficient přepočtu 0,7 – 7-10 let, 0,8 11-14 let, 1 15 a více let)

 • nápoj 1,5 – 2 dl

Zajímavosti ze světa školního stravování

z pohledu odborníků

1. Článek k problematice školního stravování (554.36 kB)

2. " Luštěninové pokrmy včera a dnes "    (266.46 kB)

 •  

Kontakt na školní jídelnu

E-mail: sj.brusperk@email.cz

Vedoucí provozář školního stravování: Soňa Vojtková 775 886 852, 597 457 215

Vedoucí kuchařka: Jaroslava Venglářová 775 886 852, 597 457 215

Odhlašování stravy telefonicky: 775 886 852, 597 457 215

Provozní doba pokladny: 7.00 - 9.00 HOD.  

Sídlo: Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520 vchod - branka se zvonkem (za obchodem u řeky)


Nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví pro školní jídelny

Mohlo by Vás zajímat